Tien jaar AFK Cultuurverkenners: Katalysator in de stadsdelen

June 2, 2017

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) organiseerde op 18 april een bijeenkomst rondom het tienjarig jubileum van de Cultuurverkenners. Tijdens interactieve tafeldiscussies stonden de veranderende stad en de functie van de Cultuurverkenner centraal. De bevindingen en conclusies van deze middag zijn nu gebundeld in een Cultuurverkenners report.

Uitdaging in de wijken: wat typeert de stadsdelen van nu?

Tijdens de tafeldiscussies tekent zich een duidelijke tweedeling af. Enerzijds zijn er de stadsdelen waar zich grote veranderingen hebben voltrokken. In Oost, West en Noord hebben stormachtige ontwikkelingen plaatsgevonden – die de dynamiek in de wijken heeft veranderd en zijn weerslag heeft op de rol van de Cultuurverkenners. Anderzijds zijn er de opkomende stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Hier heeft het werk deels nog een pionierend karakter waarbij de Cultuurverkenner ontdekt, signaleert en aanjaagt. Deze twee verschillende realiteiten binnen de veranderende stad zorgt voor een onderscheid in de aanpak van de Cultuurverkenner per stadsgebied, en de te stellen prioriteiten ter plaatse. De bevindingen over de veranderende stad en de invloed op de stadsdelen leest u hier.


Aanscherping van Cultuurverkennerschap: keuzes maken en zichtbaar blijven

Tijdens de gesprekken is de algemene conclusie dat het fundament van het Cultuurverkennerschap overeind blijft en nog steeds relevant is: Het is essentieel om als fonds actief naar buiten te treden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de stadsdelen. Alleen zo kan het AFK een fonds van de hele stad zijn, en blijven. Daarnaast is het belang van Cultuurverkenners als verbindende factor en katalysator in de wijken onverminderd groot. Cultuurverkenners bedienen een groot stadsdeel in beperkte tijd. Er is gesproken over het belang van gerichte keuzes en tegelijkertijd het zichtbaar zijn in de wijk als cruciale factor voor het bereik. Tenslotte is het belang van de ervaring en expertise die in twee jaar Cultuurverkennerschap is opgebouwd onderstreept. Hoe kan deze kennis het beste geborgd blijven? Lees hier over deze en andere bevindingen van het Cultuurverkennerschap.

Over de Cultuurverkenners

Dit initiatief startte in 2007 met een drietal pioniers in Noord, Zuidoost en de Westelijke Tuinsteden. Doel was om de grenzen van de stadsdelen open te breken en het AFK een fonds te maken van de hele stad.

Namens het AFK zijn de Cultuurverkenners inmiddels actief in de vijf stadsdelen; Noord, Zuidoost, West, Nieuw-West en Oost. Zij zijn de ogen en oren van het fonds in de wijken, en verbinden kunstenaars en creatieve initiatiefnemers binnen het stadsgebied. De Cultuurverkenners lokaliseren nieuwe culturele initiatieven, wijzen kunstenaars en culturele organisaties op de financiële mogelijkheden van het fonds en geven gerichte tips.

Lees het hele report

Benieuwd naar het volledige verslag van de interactieve tafelsessies? Lees hier het complete report >