Genomineerden Amsterdamprijs voor de Kunst 2020

Stimuleringsprijs

Beste Prestatie

Bewezen Kwaliteit