AFK stimuleert Amsterdams cultureel ondernemerschap met pitch

10/06/2015

Op 18 juni organiseert het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een pitch voor organisaties in de kunstsector die een belangrijke stap willen zetten in hun ondernemerschap - en hiermee hun organisatie naar een volgend niveau willen brengen. Het AFK ziet dat er in de culturele sector sterke behoefte is aan professionalisering, maar dat het organisaties vaak aan tijd en middelen ontbreekt om veranderingen door te voeren.

Ambitieuze Amsterdamse organisaties

Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van het raadslid Toonk (VVD) rond stimulering Cultureel Ondernemerschap deed het AFK eind 2014 onderzoek naar de mogelijkheden voor een pilot-regeling, gericht op Amsterdamse organisaties die een belangrijke stap willen zetten in hun ondernemerschap. AFK-directeur Clayde Menso: “Wij merken dat cultureel ondernemers vaak de tijd, middelen en kennis niet hebben om veranderingen door te voeren. Door ambitieuze organisaties te koppelen aan experts willen we kennis delen en ondernemerschap stimuleren.”

De Amsterdamse partijen die pitchen zijn geselecteerd - en worden begeleid - door het AFK. Onder andere We Are Public, 24Classics, Museum zonder Muren, Pride Photo Award en Das Magazin zullen op 18 juni hun ideeën pitchen. Het gaat om gevestigde én nieuwe organisaties die een aantoonbaar potentieel bezitten op het gebied van ondernemerschap. De organisaties maken geen deel uit van het Kunstenplan.

Panel van experts

De organisaties pitchen hun ideeën voor een panel van acht experts, van zowel binnen als buiten de kunstsector. Het zijn experts op het gebied van marketing en communicatie, zakelijke bedrijfsvoering en fondsenwerving. Onder andere consultant Roel van Herpt (voorzitter) Arna Notten (Triodos Bank), Sarriel Taus (eigenaar en oprichter Restaurant Fifteen) en Sasha Stone (oud-directeur Unseen Photo Fair) maken onderdeel uit van het panel. Zij beoordelen de plannen van de organisaties op zakelijke kwaliteit, haalbaarheid, en voorbeeldfunctie.

Plannen realiseren

Het panel kiest uiteindelijk vier winnaars. Deze worden de dag na de pitch, op 19 juni, bekendgemaakt. Zij ontvangen een AFK-bijdrage (maximaal €20.000) en de begeleiding van een of twee panelleden. Het AFK zet op deze manier concrete en realistische plannen voor cultureel ondernemerschap in de etalage en draagt bij aan het delen van kennis en aan nieuwe samenwerkingsvormen.

Over het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het AFK biedt financiële steun aan incidentele kunstprojecten, programma’s en ontwikkelplannen en voert als onafhankelijk fonds een deel van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam uit. Het AFK is er voor alle disciplines binnen de culturele sector; voor kunstenaars, kunstinstellingen en kunstorganisaties. We verstrekken financiële bijdragen aan professionals en amateurs, ondersteunen zowel het experiment als de bewezen kwaliteit – in alle stadsdelen. Het AFK ontwikkelt daarnaast voortdurend ideeën en initiatieven die inspelen op een sector die constant in beweging is.

Bovengenoemde pitch rond cultureel ondernemerschap betreft een (besloten) pilot. Op dit moment is het niet mogelijk voor (overige) culturele organisaties om in te schrijven voor deze pitch.