A Minor State of Flux

10 maart 2017

Het idee dat materie opgebouwd is uit kleinere deeltjes is verre van nieuw. In de 6e eeuw voor Christus speelde men reeds met de gedachte van een niet stilstaande wereld waarin deeltjes slechts bestonden bij de gratie van nog kleinere deeltjes, welke weer bestaan bij de gratie van nog kleinere deeltjes tot uiteindelijk de ondeelbaarheid der dingen om de hoek komt kijken. Deze onderliggende en sinds de 6e eeuw v.Chr. sterk verfijnde gedachte vormt de voedingsbodem voor de door Seán Hannan & Steven van Grinsven samengestelde tentoonstelling ‘A minor state of Flux’.

Deze en aanpalende gedachtes omsluiten het binnen Arti et Amicitiae gepresenteerde werk waarin fluïditeit, rotatie en mutatie centraal staat. De tentoonstelling onderzoekt op spelende wijze, in een instabiele omgeving, de werkelijke reikwijdte van het waarnemings- vermogen. Wat registreren we? Wat zijn de processen en structuren die aan ons gezichts- veld voorbij trekken? Hoe bepalen we wat waardevol of waardeloos is wanneer altijd alles in beweging is, zelfs als we het niet opnemen? Zien we ooit hetzelfde schilderij meer dan eens wanneer de fysiologische, politieke en sociale omgevingsfactoren continue in transi- tie zijn? De werken in de tentoonstelling, gemeten langs een wetenschappelijke lat, geven op loso sche wijze gestalte aan deze vragen. Door de nadruk te leggen op de levensloop wordt voor het verwelkingsproces een even belangrijke rol ingeruimd als voor de kiem die geboorte geeft aan het werk zelf. ‘A minor state of ux’ zoekt het spectaculaire in het ledi- ge en is een pleidooi voor het omarmen van het vluchtige.

De tentoonstelling wordt wiskundig onderbouwd door een bijdrage van Giovanni Ciná (PhD, UvA) waarbij middels categorietheorie een mogelijke opeenvolging van levenscycli wordt weergegeven in een voortdurende zichzelf voedende structuur. De tentoonstelling wordt gecomplementeerd door een door Roosje Klap en Pauline Le Pape vormgegeven publicatie met daarin teksten van Laurie Cluitmans, Akkemay Lammers en Julia Mullié.

 

De opening vindt plaats op 10 maart om 20.00. De tentoonstelling is daarna te zien t/m 15 april.