Solotentoonstelling Ana Navas

8 oktober 2016

Op zaterdag 8 oktober opent bij P/////AKT een solotentoonstelling van Ana Navas: Placing a mirror at the entry area is a gracious way to welcome wealth in. In deze tentoonstelling brengt Navas drie series werk waar ze recentelijk aan heeft gewerkt bij elkaar. De focus en werkwijze die aan het fysieke resultaat van haar werk ten grondslag liggen wijken allen enigzins af van elkaar, maar geven allemaal haar interesse in de processen van het kopiëren, vertalen en assimileren van 'commodities' weer. 

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het jaarprogramma van P/////AKT, dat de conceptuele erfenis van Marcel Broodthaers werk Le Pense-Bête (1964) en de relevantie daarvan in het huidige (kunst)discours als uitgangspunt neemt. P/////AKT formuleerde zes hoofdlijnen van Broodthears' sleutelwerk en maakte bij elke lijn een solotentoonstelling, een evenement en een essay. Deze vijfde editie van Le Pense-Bête focust op de rol die context speelt in relatie tot waarde en status.

8 oktober t/m 6 november
P/////AKT