Beautiful Distress

23 november 2017

Deze manifestatie maakt via kunst psychisch lijden zichtbaar en voelbaar en bestrijdt vooroordelen over mensen met een psychische ziekte. De kunstmanifestatie bestaat uit een tentoonstelling, een manifest en een symposium. In de randprogrammering is er speciale aandacht voor jongeren. De kunstmanifestatie is een initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress.

Tentoonstelling

De tentoonstelling is op twee locaties:

De School in Amsterdam-West
23 november tot en met 23 december 2017 

Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord
25 november 2017 tot en met 7 januari 2018

Op de tentoonstelling maakt het publiek kennis met de kunstwerken van onder anderen de kunstenaars Annaleen Louwes, Roy Villevoye, Erik van Lieshout, Fransje Killaers, Frank Koolen, Anouk Kruithof, Laurence Aëgerter, Aldo van den Broek en Marieke Zwart.

Manifest

Aan de vooravond van de tentoonstelling verschijnt een manifest met stellingen en observaties van de deelnemende kunstenaars. Dit manifest vormt ook het uitgangsunt voor de discussies tijdens het symposium.

Symposium

Het symposium vindt plaats op donderdag 7 december in De School in Amsterdam-West

Met 200 deelnemers uit alle belangengroepen - kunstenaars, patiënten/ervaringsdeskundigen, familie/naasten, beleidsmakers, ggz-medewerkers en algemeen publiek - worden ‘best practices’ uitgewisseld, nieuwe oplossingen gezocht en concrete aanbevelingen gedaan om taboes te doorbreken en de zichtbaarheid en acceptatie van kwetsbare mensen te verbeteren. De aanbevelingen die tijdens het symposium ontstaan worden aangeboden aan beleidsmakers van de overheid en de zorg. Concrete acties en resultaten naar aanleiding van de aanbevelingen worden op het volgende symposium besproken.

Klik voor meer informatie over Beautiful Distress