Cast Witnesses

10 juni 2017

Cast Witnesses

Verborgen op de zolder van het Allard Pierson Museum staat een groep replica’s van GrieksRomeinse beelden. Schijnbaar onbewogen wachten ze op bezoekers en verwerken ze een onwaarschijnlijk leven vol migratie, verval en restauratie. De gipsen afgietsels zijn kopieën van klassieke beelden en representeren vaak mythologische figuren, soms samengesteld uit verschillende originelen. Hun ontbrekende delen zijn op een of andere manier meer aanwezig dan wat er vandaag nog zichtbaar is. Het is juist in die afwezigheid waar kunstenaar Sarah van Lamsweerde de poëtische en metaforische ruimte vindt om haar toeschouwer mee te nemen naar een nieuwe interpretatie van het bekende verhaal.

Cast Witnesses probeert zich te verhouden tot deze restanten van een vroegere beschaving.

Een aantal “gidsen” brengt bezoekers via stem en tactiele interactie in aanraking met de fragmentarische natuur van deze speciale collecties en geven een rondleiding die het midden houdt tussen therapie en ekphrasis - een beschrijving van kunst die zo beeldend is dat we ons het werk ook met ogen dicht kunnen voorstellen. Door met specifieke performatieve, beeldende en tekstuele handelingen te werken roept Van Lamsweerde de vraag op: kan kunst de wereld helen of zou de wereld de kunst beter moeten maken?

Op drie zaterdagen zullen kunstenaars optredens verzorgen met de gipsen beelden. Er kunnen maximaal 15 mensen per sessie meedoen.

De geplande sessies zijn: op zaterdag 27 mei om 14.00 uur en om 15.30 uur, op zaterdag 10 juni ook om 14.00 en om 15.30 uur en op zaterdag 24 juni om 14.30 uur en 16.00 uur.