Dans voor de Deur

18 juli 2020

Dans voor de Deur is een interactieve dansperformance gericht op kwetsbare senioren met of zonder beperking, die zich in een aangepaste woning en veilige woonomgeving bevinden. Zij zijn afhankelijk van dienstverlening en ondersteuning bij het oplossen van problemen en bij het voeren van regie over het eigen leven. Zij maken gebruik van activiteiten en dagbesteding om sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid te voorkomen.  

Op dit moment, in Coronatijd, mist deze doelgroep de link met de buitenwereld, de link met beweging, met cultuur, met kunst, met het dagelijks leven. Zij krijgen geen bezoek meer van vrienden, familie en kennissen en ook zijn de dagbestedingsactiviteiten vanwege het besmettingsgevaar en de kwetsbaarheid van de doelgroep tot een minimum geperkt.  

Voor deze kwetsbare senioren in de woonzorgcentra van Amsterdam en voor hun buurtgenoten, die ook gebonden zijn aan social distancing, biedt Dance Connects speciale dansperformances. Kleine gevarieerde dansvoorstellingen, opgevoerd in de tuin of voor de deur, om zo dans en muziek naar de mensen toe te brengen in een tijd dat we niet naar buiten kunnen. Bewoners en buurtbewoners worden uitgenodigd om te komen kijken en mee te doen als dat mogelijk is. Van binnenuit, door het raam, of buiten in de tuin, op het terras, de stoep of balkon.  

De dansvoorstelling biedt qua tempo en sfeer voor iedereen. Er kan meegezongen en gedanst worden, maar ook is er ruimte voor reflectie. Het is een liefdevolle, levendige en kleurrijke activiteit die mensen in en rondom het verzorgingshuis activeert en inspireert en daarnaast ontspanning, afleiding en steun biedt. Een Dans voor de Deur-performance duurt 40 minuten en wordt gedanst door 3 performers. Er worden 16 performances gegeven in mei, juni en juli 2020 die zo’n 300 mensen actief zullen betrekken.