De Andere 15e Eeuw

5 april 2017

In de serie Aventure: de andere 15de eeuw vertellen kunsthistorici, musici en letterkundigen in drie of vier presentaties per avond over diverse thema's uit de stedelijke wereld van de 15de eeuw. De seminars zijn interactief en bieden mogelijkheid tot discussie en verdere verdieping. De seminars kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Het seminar op 5 april 2017, De anderen in de 15de eeuw, is de laatste uit de serie Aventure: de andere 15de eeuw. Dit seminar vormt de voorbereiding op het passie-concert.

In laatmiddeleeuwse liedteksten gaan passie en devotie niet zelden samen met een stevige anti-Joodse, soms zelfs antisemitische hetze. Vanuit muziek- en cultuurhistorische invalshoeken kijken we naar al die passie én naar het aanzien van anderen in de laatmiddeleeuwse samenleving.

Het seminar vindt plaats om 20.00 in de kerkzaal van De Waalse Kerk. 

 

Een alternatief Passie-concert klinkt op zondag 9 april in de serie 'de andere 15e eeuw'.

Passie in de 15e eeuw betekent meeleven met het lijden van Christus. De unieke secco-schildering van de Man van smarten in de Grote Kerk van Sprang-Capelle vormt de inspiratie voor dit programma. De Man van smarten laat de ontberingen zien die we ook onomwonden horen in de liedteksten.

Het concert op 9 april wordt uitgevoerd door:
Christopher Kale (zang)
Marco Magalhães, Fumitaka Saito en Ita Hijmans (blokfluit) van het Aventure Ensemble.

Zij brengen onder andere:
- Des Munichsz Passion – Mönch von Salzburg (eind 14de eeuw) 
- Lamentaties –Neumarkt Cantionale (ca. 1470) 
- Preambula – Buxheimer Orgelbuch (ca. 1460)

Het concert wordt gegeven om 16:00 u in de kerkzaal van De Waalse Kerk