De Johannes van nu

8 april 2017

Luister naar een behoorlijk andere Johannespassie dan u gewend bent. U krijgt de kans Bachs werk te beleven in de geest van de muzikale uitgangspunten van eind negentiende, begin twintigste eeuw. Denk aan de lijn Wagner, Liszt, Mahler, Mengelberg. Niet een strakke puls van heftige dansbewegingen, maar de dynamische ontplooiing van de klank zorgt voor de voortgang. Klaas Hoek maakte de bewerking.

Beweeglijke klank die ademt. Zelfs binnen een enkele toon. Dat is het uitgangspunt van deze bewerking van Bachs Johannespassie. Vanuit de klank vormen de uitvoerenden motieven. Motieven, die op hun beurt samengaan tot grotere eenheden en muzikale zinnen. Zo laat Klaas Hoek u luisteren naar een muzikale vorm die niet gebaseerd is op tempo en pulsbeweging, maar op fluctuerende klank.

Raakvlakken met hedendaagse muziek

De Johannes van nu komt voort uit een uitgebreide studie van Klaas Hoek naar de uitvoeringstechnieken uit de 19e eeuw. De manier waarop hij de resultaten van het onderzoek muzikaal uitwerkt doet ‘hedendaags’ aan en is zeker geen poging oude uitvoeringspraktijken te reconstrueren. Veel meer biedt hij een inspirerende, alternatieve uitvoeringspraktijk aan die veel raakvlakken kent met de hedendaagse muziek. Zo schrijft Hoek soms tempi voor die per noot veranderen en geeft hij de gelegenheid om de klank te laten opbloeien, precies omwille van de klank zelf.

Om deze redenen, én omdat deze Johannes behoorlijk anders is dan we als musici en luisteraars gewend zijn, past dit project precies in het straatje van het Asko Kamerkoor.

Op 8 april in het Orgelpark