Homeless Quarantine

26 juni 2020

'Homeless Quarantine' is een serie van beeldende en tekstuele rapportages die kunstenaar Elke Uitentuis in de komende periode zal maken in samenwerking met vluchtelingen in limbo Mohamed Tom, Elhadi, Sami en Araby. Deze rapportages of dagboekvertellingen in de vorm van cartoons of andersoortige combinaties van tekst en beeld creëren een beeld van de wijze waarop deze vluchtelingen in limbo die geen dak boven het hoofd hebben, de Corona crisis beleven. De beeldende verhalen laten zien hoe de mannen de dagen invullen, hoe ze hun nachten doorbrengen in de nachtopvang, hoe ze omgaan met angst voor het virus, hoe ze het ervaren geen thuis te hebben, hoe ze zich verhouden tot de hulpverlening die ze ontvangen, hoe ze omgaan met het gebrek aan toekomstperspectief en hoe het contact met de familie in het thuisland zich voortzet. Intieme, persoonlijke beeldende rapportages die het publiek inzicht verschaffen in een wereld die doorgaans voor hun verborgen blijft. Minimaal eens per week zal er een beeldend verhaal naar buiten worden gebracht. 'Homeless Quarantine' wilt bijdragen aan het besef dat in quarantaine gaan een privilege is. Ook in ons land.