Joscha Steffens: Uchronia

20 april 2018

De installatie Uchronia bestaat uit het originele nazi-fetisjobject Die Glocke, dat voor de tentoonstelling vanuit de Baltische staten naar Amsterdam kon worden overgebracht, en het filmmateriaal, maar ook uit gevoelige documenten uit het familiearchief van de kunstenaar. De collectie Koloniaal Instituut bestaat uit 31 SS-veldpostbrieven die allemaal in 1943 door Steffens' oudoom in Amsterdam zijn geschreven. Deze brieven, die hij tijdens zijn diensttijd bij het Nederlandse SS-hoofdkwartier aan zijn vrouw Maria schreef, gaan vaak over het verlangen naar geborgenheid en intimiteit en het gemis van het dagelijks leven thuis. Ze reppen met geen woord over wat de aanwezigheid van de SS-troepen in deze fase van de bezetting betekende. De huidige groeiende cultus en het perverse fanatisme rond de SS-eenheden van de nazi's wordt zo nogmaals op een ander niveau verduidelijkt en er ontstaat een concrete historische situering, een persoonlijke verwevenheid met het verleden en de stad Amsterdam.

In het Goethe-Institut toont Joscha Steffens (*1981) zijn project en dompelt hij de bezoeker onder in een wereld die het verleden in het moderne heden katapulteert en datgene wat schijnbaar vergeten is, weer laat herleven.