MiND THE GAP

Annaleen Louwes
Annaleen Louwes
10 maart 2023 — 5 mei 2023

Groepstentoonstelling over mentale kwetsbaarheden binnen de LHBTQIA+ gemeenschap 

Mind the Gap is een groepstentoonstelling rondom het thema mentale gezondheid en dan in het bijzonder de psychische gezondheid van lhbti+’ers in vergelijking met die van de rest van de samenleving. Hoewel er in de afgelopen decennia grote stappen zijn gemaakt wat betreft de emancipatie van deze groep, geven de statistieken vooralsnog minder reden tot optimisme. In Nederland, van oudsher beschouwd als een van de meest tolerante landen en koploper op het gebied van homorechten, is een beeld ontstaan van de onbezorgde ‘happy queer’. Maar klopt dat beeld wel? Het zelfmoordcijfer onder jonge lhbtqia+’ers ligt namelijk nog altijd maar liefst 4,5 keer hoger dan het landelijk gemiddelde en bijna de helft van de  lhbtqia+ jongeren heeft ooit over suïcide nagedacht. Daarbij komt dat eén op de zeven (14%) lhbtqiai+’ers psychische zorg heeft gemeden uit angst voor discriminatie. Het imago van de ‘happy queer’ komt dus maar beperkt overeen met de werkelijkheid. Discriminatie en uitsluiting zijn voor velen in de ‘community’ helaas nog steeds een realiteit. De mentale problemen die daar vaak bij komen kijken versterken de gevoelens van schaamte en stigma en leiden niet zelden tot verdere marginalisatie van een toch al kwetsbare groep. 

Datum: 10-03-2023 t/m 05-05-2023
Locatie: Beautiful Distress House
Meer informatie: https://www.beautifuldistress.org/blog/mind-the-gap