New Realism: The Gaze of Science

31 maart 2016

New Realism is een tentoonstelling vanuit een interactie tussen verschillende disciplines. Hierbij wordt er gekeken naar het spanningsveld tussen bestaan en niet bestaan, beeld en authenticiteit, de agency van het beeld en de grenzen van ons voorstellingsvermogen. New Realism is een transdisciplinaire tentoonstelling, debat en workshop/educatie programma. New Realism is te bezoeken van.

31 maart tot en met 8 mei 2016
Amsterdam Science Park