Once in a lifetime

12 mei 2016

Er zijn talloze manieren om naar de tijdelijkheid van ons leven te kijken. Bijvoorbeeld vanuit de religie, waarin er traditioneel veel vertrouwen is in een hiernamaals. Of vanuit het humanisme, waarin de mens uitgangspunt is en ons eenmalige leven op aarde centraal staat. En vanuit de kunst, waarbij kunstenaars onze menselijke conditie verbeelden en bevragen. In de tentoonstelling Once in a Lifetime belichten acht kunstenaars verschillende aspecten van leven en vergankelijkheid. Welke sporen laten we na? Hoe gaan we om met tijd, herinneringen, de dingen die verloren gaan?

12 mei tot en met 28 augustus
Oude kerk