Oude Kerk in tijden van isolatie

29 april 2020

De deuren van de Oude Kerk zijn nu ruim een maand gesloten. De normaal zo drukke straten rondom de kerk zijn bevreemdend stil. Kerkgangers komen samen op afstand, de diensten uit de kerk zijn online te beluisteren. En Poems for Earthlings wacht geduldig in het donker. Hun huidige tentoonstelling, die vragen stelt over bescherming, mensheid en crisis, is plots actueler dan ons lief is. Samen met kunstenaars, de Oudekerkgemeente en collega's uit de ontwrichte cultuursector hebben ze nagedacht over hoe ze het vuur van kunst en geloof brandend kunnen houden.

Candles for Earthlings
Het opsteken van een kaarsje voor iemand is een eeuwenoude traditie die houvast biedt in onzekere tijden. De afgelopen maanden werd de Oude Kerk dagelijks verlicht door 120 kaarsen, als onderdeel van de tentoonstelling Poems for Earthlings van Adrián Villar Rojas. De halve kaarsen die aan het einde van de dag overbleven, hebben ze bewaard om te recyclen.

Deze kaarsen krijgen nu een tweede leven met een nieuwe betekenis. Ze worden uitgedeeld in de buurt, en op zondagen en woensdagen opent de Oude Kerk samen met de Oudekerkgemeente een kapel in de Oude Kerk, waar iedereen langs kan komen om een kaars te branden. Wanneer je een kaars opsteekt en je wens met de Oude Kerk deelt, sturen zij 'm de wereld in via de hashtag #CandlesForEarthlings. Zo houden ze het gedachtegoed van de tentoonstelling levend. Doe je mee? 

The World After
Poems for Earthlings staat stil bij veel vragen die door de crisis versneld op ons afkomen. Waartegen moeten we onszelf beschermen? Wat betekent het om verbonden te zijn als Earthlings? Hoe ziet de wereld eruit zonder mensen? En hoe gaan we als mensheid vanaf dit punt verder? In een visioen met de titel The World After neemt de Oude Kerk samen de tijd om stil te staan en de toekomst in te kijken, naar het Antropoceen van na COVID-19.

Ze leggen de vragen voor aan verschillende kunstenaars uit de omgeving. Hun bijdragen vormen mini-kunstwerken die de Oude Kerk weer samen met online kunstplatform mister Motley publiceren. Zo delen ze perspectieven op wat anders kan én moet na deze crisis. De komende weken blijven ze nieuwe bijdragen voor The World After publiceren op hun site. Via de website van de Oude Kerk lees je meer over 'Candles for Earthlings' en 'The World After'.


Datum: tot en met ~29 april
Locatie: Oudekerksplein 24

 

Het AFK ondersteunt de Oude Kerk met een vierjarige subsidie.