Parks and Re-Creation

Still uit If you go down the woods today, Inge Meijer, 2016
Still uit If you go down the woods today, Inge Meijer, 2016
16 juni 2017

Parks and Re-Creation

Na aanvankelijk vooral met fotografie te hebben gewerkt, kiest Inge Meijer (1986, NL) sinds 2010 steeds vaker voor de filmcamera die haar de mogelijkheid biedt om “dicht bij de geleefde werkelijkheid te komen” en datgene wat zij belangrijk vindt met ons te delen. Ze maakt films over het alledaagse en het gewone, ons verlangen om daarbovenuit te stijgen en het streven naar geluk in het bijzonder.

Parks and Re-creation laat het resultaat zien van uitgebreid veldonderzoek naar afbeeldingen van escapisme en de veranderende verhoudingen van de mens tot de natuur. De werken van Inge Meijer laten een empirische als persoonlijke aanpak zien. Haar video installatie zet aspecten van hedendaags toerisme en huiselijkheid af tegen socio-culturele, economische en politieke context.

 

De tentoonstelling Parks and Re-creation in Corridor Project Space laat nieuw werk van Meijer zien. De tentoonstelling is te zien van 16 juni t/m 1 juli. De officiele opening vindt plaats op 16 juni van 18.00 tot 22.00.