PLAY STATION SLOTERDIJK

03/11/2019

Op 28 juni 2019 opent de nieuwe kunstmanifestatie PLAY STATION SLOTERDIJK rondom het station Amsterdam Sloterdijk. Speciaal voor deze manifestatie hebben zowel jonge als toonaangevende kunstenaars site-specifieke werken in de openbare ruimte ontwikkeld. De kunstwerken bieden een verrassend perspectief op de omgeving. De hele zomer vinden er verschillende activiteiten plaats en worden rondleidingen georganiseerd.
 

PLAY STATION SLOTERDIJK onderzoekt de toekomst van Sloterdijk als nieuw stedelijk gebied door middel van experiment, speculatie en verbeelding. De kunstroute neemt de mens als spelend wezen tot onderwerp en leidraad van het gehele programma. Spelen vormt immers het fundament van hoe wij ons als mens ontwikkelen en hoe wij gezamenlijk de samenleving tot stand brengen.

Datum: 28 juni tot en met 3 november 2019
Meer informatie en programma:
http://www.playstationsloterdijk.com/

Het AFK steunt dit project met een projectsubsidie.