Razende stilte

2 december 2017

Een concert waarin stilte centraal staat. Stilte als iets meditatiefs, als iets contemplatiefs, maar tevens als iets dat rusteloos, ongemakkelijk en grillig is.

Dit concert gaat over twee kenmerkende elementen uit de Japanse cultuur. Aan de ene kant de bedachtzame traditie van de Haikus van Bash, waarin elk moment zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven. Met maar een paar woorden wordt alles gezegd; de tijd wordt stilgezet, het beeld vastgelegd zonder zijn beweging te verliezen. Aan de andere kant wordt het stadsleven geplaatst, dat in een steeds hogere versnelling lijkt te gaan, steeds over de kop lijkt te gaan; het eeuwige haasten en de hoge verwachtingen die de maatschappij de mensen oplegt. Een wereld waarin geen tijd is om even tot inkeer te komen.

Splendor