Regeneration

30 september 2016

De Regeneration tentoonstelling presenteert verschillende methoden en instrumenten die een mogelijke oplossing bieden om beschadigde ecosystemen te herstellen. Het klimaat en onze leefomgeving is de laatste eeuw dusdanig beschadigd, dat de Restoration Industry noodgedwongen haar intrede heeft gedaan. Hoe moeten we omgaan met problemen als extreme droogte, verwoestijning, overbevissing, de stijgende zeespiegel, vervuiling en afval ? Welke instrumenten kunnen worden ingezet om onze ecosystemen te regenereren en het weer leefbaar te maken zonder in destructieve herhaling te vallen? De Regeneration tentoonstelling duikt in deze en andere vragen.

Regeneration opent op vrijdag 30 september in de Transnatural Gallery en zal tevens te zien zijn tijdens de Dutch Design Week in het Veemgebouw op Strijp-S van 22 – 30 oktober. De deelnemende ontwerpers, kunstenaars en bedrijven laten een wereld zien waarin oneindig houdbare, circulaire systemen dicteren en verkennen tegelijkertijd nieuwe woon-, grondstof -, voedsel- en materiaal mogelijkheden die voortkomen uit deze herstelde ecologie. Regeneration laat de diversiteit en recente ontwikkelingen zien binnen dit snelgroeiende, bio-culturele domein waarin biologische en technologische kennis, speculatie, traditie en praktijk mengen. Naast de tentoonstelling wordt een aansluitend programma georganiseerd in Amsterdam met lezingen, demonstraties en workshops in samenwerking met Mediamatic.

30 september 2016 – 28 april 2017 
Transnatural Gallery Amsterdam