There is no us in masterpiece

4 november 2016

Voortbouwend op haar vorige performance Show Real Drama, die in opdacht van het Stedelijk Museum en If I Can’t Dance gepresenteerd werd in het Veem House of Performance in Amsterdam in 2012, stelt Keren Cytter in There is no us in masterpiece de vraag aan de orde wat acteren precies inhoudt door herhaaldelijk te schakelen tussen geacteerde en niet-geacteerde momenten. Wanneer acteurs Susie en Fabian – die in het stuk hun eigen namen gebruiken – de gevolgen van hun vroegere liefdesverhouding onder ogen proberen te zien, valt steeds lastiger te onderscheiden wat echt is en wat niet. Cytter wisselt het waar gebeurde, het geacteerde en het gefilmde met elkaar af en trekt zo de vaste grond weg onder de begrippen performance, gesproken woord, emotie en werkelijkheid.

4 november 2016
Stedelijk Museum Amsterdam