To Contaminate Is To Care

3 maart 2018

'To contaminate is to care' is een samenwerkingsexperiment dat zich keert tegen individualistische maak- en expositiepraktijken; het is een materiele trialoog van affect en mutatie tussen de kunstenaars, de materialen en de ruimte.    

Tijdens de expositie fungeert PuntWG als een sociale en experimentele ruimte waarbinnen het werk van de kunstenaars zich voortdurend zal ontwikkelen. De ruimte is open voor bezoekers van 4 tot 25 maart, woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 17:00.

Programma

Opening
Zaterdag 3 maart om 17:00

'Perspectives on contamination'
duo-lezing met cultuurfilosoof Gijs van Oenen en forensisch bioloog Ate Kloosterman, gespreksleider: Lukas Verburgt
Zaterdag 17 maart om 20:00

Finnisage met artist talk
gespreksleider: Sher Doruff
Zondag 25 maart om 16:00