What Design Can Do

30 juni 2016

WDCD’s volgende event is een tweedaagse conferentie op 30 juni en 1 juli. Dit jaar is het voor het eerst in het Muziekgebouw aan 't IJ! 

Twintig sprekers van over de hele wereld en van verschillende creatieve achtergronden zullen samen komen om hun hedendaagse beste prestaties, bredere visies en conceptuele benaderingen te vertellen aan de hand van verschillende thema's. Onder de twintig sprekers zijn: bekende en onbekende designers, innovators en denkers die het nú en de toekomst vervormen met hun disciplines. Ze delen allemaal een manier om de huidge maatschappelijke problemen te tackelen op basis van een visie of design. 

30 juni en 1 juli 2016
Muziekgebouw aan 't IJ