Besluiten Tweejarige subsidies AFK bekend

3 december 2018

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 3 december de besluiten van de Tweejarige subsidies 2019-2020 bekend gemaakt, als onderdeel van het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde in totaal 33 aanvragen, achttien van deze aanvragen zijn toegekend (55% van het totaal).

De tweejarige regeling is, net als in de aanvraagronde 2017-2018, flink overvraagd. Er is bijna 2,5 keer meer aangevraagd dan het beschikbare budget van 1 miljoen euro per jaar. Daaruit blijkt dat de regeling voorziet in een aanzienlijke behoefte vanuit het veld. Twee multidisciplinaire adviescommissies hebben de 33 aanvragen behandeld. 22 van de behandelde aanvragen betreffen nieuwe aanvragers en elf van hen zijn organisaties die in 2017-2018 al een tweejarige subsidie van het AFK ontvangen.

Laboratorium voor kunst

De regeling Tweejarige subsidies van het AFK is bedoeld om jonge organisaties de kans te geven te groeien en hun plek in de stad te verstevigen. Annabelle Birnie, directeur van het AFK: “Amsterdam heeft de ambitie een laboratorium voor kunst te zijn. Een plek waar nieuwe stappen worden gezet, in relatie met de tijdgeest. Met deze regeling geeft het AFK een flinke impuls aan de dynamiek in het kunstenveld en de vitaliteit van de Amsterdamse cultuursector.”

Ontwikkeling en professionalisering

De regeling biedt nadrukkelijk ontwikkelmogelijkheden aan organisaties die nog niet zo lang actief zijn in het culturele veld. Birnie: “Vaak staan zij na een paar jaar enthousiast pionieren voor wezenlijke vragen. Is hun initiatief levensvatbaar? Is het mogelijk om te professionaliseren en op te schalen? De tweejarige subsidie van het AFK steunt organisaties die voor het laatste kiezen om die sprong te maken.”

Veelzijdig aanbod

De aanvragers die in 2019-2020 tweejarige subsidie gaan ontvangen, voegen genres toe die in het Kunstenplan tot dusver nog relatief weinig aan bod komen zoals pop, jazz, circustheater en hedendaagse dans voor een (zeer) jonge doelgroep. In alle disciplines besteden meerdere gehonoreerde organisaties aandacht aan talentontwikkeling en aan ondersteunende functies binnen hun vakgebied. Hiermee dragen zij niet alleen bij aan de veelzijdigheid van het aanbod, maar ook aan de versterking van de Amsterdamse cultuursector.

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de Tweejarige subsidies.

Regeling Tweejarige subsidies

De regeling Tweejarige subsidies van het AFK maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020. Culturele organisaties die minimaal twee en maximaal zes jaar bestaan, krijgen de mogelijkheid om zich gedurende twee jaar gericht te versterken. Zij kunnen, naast middelen voor reguliere activiteiten, subsidie aanvragen voor ontwikkeling - op gebied van artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit en/of publieksbereik.