Het Amsterdams Fonds voor de Kunst wenst iedereen een veelzijdig en inspirerend Nieuwjaar!

04/01/2018

Het AFK ziet uit naar een 2018 vol mogelijkheden. Een jaar waarin we blijven bijdragen aan draagkracht voor culturele instellingen, en het creëren van ruimte voor het onverwachte. Daarbij richten we continue de aandacht op een inclusieve sector met een grootstedelijk en internationaal bereik, met fair practice als onderdeel van de praktijk. 
 
Het AFK is er voor de hele stad, in alle stadsdelen en voor alle soorten aanvragers. We houden daarbij oog voor de verschillende genres en disciplines die het Amsterdamse kunstenaanbod rijk is. Via onze regelingen en activiteiten maken we ons sterk voor verbinding en onderlinge samenwerking in de stad, tot in de haarvaten. Omdat dit een bron is voor de ontwikkeling van artistiek kwaliteitsaanbod, de doorstroom van makers, innovatie en het bereiken van nieuw publiek. 

Tot ziens in 2018!

Annabelle Birnie