The Question of Broken Triangles

January 21, 2017

De performance The Question for Broken Triangles is een zoektocht naar gelijkheid. Bewegend op, door, en met de geometrische primaire vorm driehoek bewegen de dansers zich richting gelijkheid. In een maatschappij waar ons op de neus gedrukt wordt dat we anders zijn; waarin de focus op de verschillen ligt en niet op de overeenkomsten, in die samenleving zie ik, ondanks alle spanningen tussen deze verschillen, gelijkheden.

De performance The Question of Broken Triangles is de eerste grote productie voor de jonge choreograaf Niels Weijer(1988). Sinds 2013 heeft Weijer verschillende korte danstukken gemaakt in samenwerking met andere choreografen en kunstenaars, zoals Samuel Feldhandler en Evelien Jansen. Met deze performance wil hij zijn eigen ideeën uitwerken en daarmee zijn eigen weg inslaan. Dit jonge gezelschap bestaande uit de drie danseressen Vera Goetzee, Maja Hannisdal en Charlotte Mathiessen heeft een nog kort bestaan. Sinds Augustus 2016 werken ze samen en dit zal voor het gezelschap de allereerste productie zijn.

21 januari
​Oosterkerk