Aanpassing planning hoofdlijnen 2021-2024, aanvraagproces AFK grotendeels ongewijzigd

October 23, 2019

Op 28 oktober is bekend geworden dat de gemeente de planning van de besluitvorming over de hoofdlijnen van het Kunstenplan 2021-2024 heeft aangepast. Deze hoofdlijnennota zou in november 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, dit gebeurt nu in december 2019. De regeling Vierjarige subsidies bij het AFK wordt, inclusief toelichting bij de regeling en de richtlijnen ondernemingsplan, wel al in november gecommuniceerd. Hierbij geldt als disclaimer een voorbehoud tot na de raadsbehandeling.

Samenstelling Amsterdamse Basisinfrastructuur

De oorzaak van het uitstellen van de verschijning van de hoofdlijnen ligt bij ‘recente jurisprudentie die gevolgen heeft voor de wijze waarop de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) wordt samengesteld’ aldus wethouder Meliani in een brief aan de leden van de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Voor het verschijnen van deze brief is het AFK geraadpleegd over de mogelijke gevolgen voor de sector, het uiteindelijke besluit daarin is aan de wethouder.

AFK regeling eerder beschikbaar

Om culturele organisaties die een aanvraag indienen voor het Kunstenplan 2021-2024 te kunnen laten starten worden, na de behandeling van de hoofdlijnennota in het college, de inrichtingseisen voor de Kunstenplanaanvragen en de richtlijnen ondernemingsplan Amsterdam Bis al openbaar. Ook de AFK regeling Vierjarige subsidies 2021-2024, inclusief toelichting bij de regeling en de richtlijnen ondernemingsplan, zijn – naar verwachting - al op 13 november 2019 in te zien. Dit is ruim twee weken vroeger dan de eerdere gemeentelijke planning toeliet.

Voorbehoud raadsbehandeling en planning aanvraagproces AFK

Het AFK heeft in de afgelopen maanden met plezier en toewijding aan de nieuwe vierjarige regeling gewerkt. De nieuwe AFK regeling en bijhorende documenten komen vanuit grote zorgvuldigheid en in nauwe dialoog met gemeente en wethouder tot stand. We hebben ons daarbij gebaseerd op de in juni verschenen Contourenbrief van de wethouder, maar ook op de sectorbijeenkomsten en ronde tafels van de afgelopen maanden, de Kunstraad-adviezen en onze eigen evaluaties en ervaringen van de huidige Kunstenplanperiode.

Voor de te verschijnen AFK regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 en overige genoemde documenten geldt een voorbehoud tot na de raadsbehandeling. Uitgaande van de aangepaste planning van de wethouder gaat het AFK aanvraagformulier voor de vierjarige regeling open op 23 december 2019, nadat de hoofdlijnen en regeling door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur. Hou onze website in de gaten en volg de AFK Nieuwsflits om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.