Aanvraag Kunstenplan-subsidies bij het AFK van start

November 30, 2015

Per 1 december start de aanvraag van vierjarige subsidies bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De nieuwe AFK regeling ondersteunt culturele organisaties in het realiseren van kwalitatief hoogwaardige programmering en activiteiten - als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020. Ook de samenstelling van de adviescommissies is bekend, die de beoordeling van de vierjarige subsidieaanvragen op zich nemen.

Regeling met toelichting

De vierjarige regeling biedt ruimte aan zowel bewezen kwaliteit als vernieuwing van kunst in de stad. De regeling is er voor zowel actuele kunst als cultureel erfgoed, het produceren van kunst en het presenteren daarvan aan een publiek, cultuureducatie en het stimuleren van jong talent. De regeling met toelichting, aanvraagformulieren en beschikbare budgetten per discipline (‘subsidieplafonds’) zijn hier te vinden. De toelichting verduidelijkt een aantal aspecten van de regeling en het adviesproces, waaronder de beoordelingscriteria, werkwijze van de adviescommissies en de behandeling van multidisciplinaire aanvragen.

Adviseurs bekend

Acht deskundige adviescommissies beoordelen de meerjarige subsidieaanvragen van culturele organisaties binnen de verschillende disciplines. Iedere commissie heeft een adviseur die voor de periode 2017-2020 zowel bij het AFK als bij de Amsterdamse Kunstraad (AKr) adviseert. Een onafhankelijke selectiecommissie adviseerde het AFK over geschikte kandidaten en droeg deze voor aan het AFK.

Meerjarige en eenmalige subsidies

Flexibiliteit en maatwerk zijn kenmerkend voor de werkwijze van het AFK. Zo biedt het AFK in aanvulling op de vierjarige subsidies een speciale projectsubsidie voor innovatie. Hiermee kunnen culturele organisaties inspelen op kansen die zich onverwacht aandienen. Om relatief jonge organisaties te stimuleren in hun ontwikkeling, is er vanaf 2017 een nieuwe tweejarige subsidiemogelijkheid. Naast de meerjarige subsidies blijft het AFK eenmalige financiering bieden voor organisaties en kunstenaars. Zo zijn er projectsubsidies voor professionele kunst en cultuurparticipatie, ontwikkelingsbijdragen voor professionele kunstenaars en waarderingssubsidies voor amateurkunst. Klik hier voor het overzicht subsidies.

Over het AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad.

Naast de huidige incidentele kunstfinanciering verstrekt het AFK vanaf 2017 meerjarige subsidies. Binnen het Kunstenplan 2017-2020 vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse basisinfrastructuur, die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht.

Kijk voor meer informatie over AFK & het Kunstenplan 2017-2020 hier.