Hoofdlijnen 2021-2024 gepresenteerd, vierjarige regeling AFK online

November 15, 2019

Op 15 november 2019 presenteerde wethouder Meliani de Hoofdlijnen kunst en cultuur voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. In navolging daarop heeft het AFK de nieuwe vierjarige regeling, inclusief toelichting bij de regeling en de richtlijnen ondernemingsplan, online geplaatst. Het college van B&W heeft op 12 november j.l. ingestemd met de Hoofdlijnen, als bijlagen zijn ook de AFK regeling voor Vierjarige subsidies 2021-2024, de toelichting op deze regeling en de contouren voor een nieuwe AFK regeling voor innovatie en ontwikkeling vastgesteld.

Het college van B&W wil voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 samen met de culturele instellingen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de stap zetten naar een sterke, open en inclusieve cultuurstad. Als onderdeel van dit komende Kunstenplan voert het AFK diverse regelingen uit. Annabelle Birnie, directeur van het AFK:
"Het AFK heeft in de afgelopen maanden met veel plezier en in alle zorgvuldigheid aan de nieuwe regelingen 2021-2024 gewerkt. Het AFK beleid sluit goed aan op de uitgangspunten van de Hoofdlijnen: Van de makers als kapitaal van de stad tot Amsterdam als superdiverse metropool waarin iedereen in gelijke mate toegang heeft tot cultuur. Waar in de stad je ook woont.”

Regeling Vierjarige subsidies 2021-2024

De vierjarige regeling 2021-2024 heeft een meer compact, vereenvoudigd karakter: Teksten zijn verhelderd naar aanleiding van vragen uit de praktijk en de technische uitwerkingen zijn op één lijn gebracht met de structuur van de overige regelingen van het AFK. In de nieuwe regeling is onder meer de focus op zakelijke kwaliteit verplaatst naar de ‘Uitvoerbaarheid’ van de artistieke plannen van instellingen, daarmee sluit dit als criterium meer aan op de feitelijke situatie in het veld. ‘Diversiteit en inclusie’ is in de komende vierjarige regeling een van de hoofdcriteria. Aanvragen worden daarbij beoordeeld binnen het kader van hun eigen mogelijkheden, als ook op het realisme van de gestelde ambities.

Nieuwe AFK regeling Innovatie & Ontwikkeling

De huidige regeling voor projectsubsidies Innovatie en de regeling voor Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020, worden voor de komende beleidsperiode samengevoegd tot een nieuwe regeling Innovatie & Ontwikkeling 2021-2024. Hier zijn programma’s die gericht zijn op de wijk, technologisering, de nachtcultuur, internationalisering, leefbaarheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen en financieringsstrategieën in ondergebracht. Voor deze nieuwe regeling kan straks doorlopend worden aangevraagd.
Birnie: “Dit is een grote winst voor de sector. Zowel wat betreft de flexibiliteit die het biedt aan vernieuwende instellingen die constant kunnen inspelen op ontwikkelingen, als de mogelijkheden voor instroom van relatief jonge, nieuwe organisaties -opererend vanuit de stadsdelen. Als AFK zijn we daar trots op.”

Planning aanvraagperiode vierjarige regeling

Uitgaande van de planning van de wethouder gaat het AFK aanvraagformulier voor de vierjarige regeling open op 23 december 2019, nadat de hoofdlijnen en regeling door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur.

De regeling Innovatie & Ontwikkeling wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd en gaat uiterlijk dertien weken voor de nieuwe beleidsperiode open, zodat de eerste subsidiebedragen vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn. Hou onze website in de gaten en volg de AFK Nieuwsflits om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Disclaimer
De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 en de toelichting bij de regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 zijn onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad.