Aanvragen regeling Vierjarige subsidies 2025-2028 gestart

Update 01-02-2024 16.00 uur: de deadline voor het indienen van een aanvraag voor de Vierjarige subsidies 2025-2028 is zojuist verstreken. Het AFK bedankt alle organisaties die hebben ingediend! Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat via info@afk.nl / 020-5200 520. 

 

De regeling Vierjarige subsidies 2025-2028 is geopend. De aanvraagperiode voor de regeling loopt van maandag 4 december 2023 om 09.00 uur en eindigt op donderdag 1 februari 2024 om 16.00 uur. De regelingtoelichting op de regeling en de subsidieplafonds staan online. 

Ben je van plan een aanvraag te doen? Als hulpmiddel bij het schrijven van een aanvraag adviseren we gebruik te maken van de Hulpvragen ondernemingsplan Vierjarige subsidies 2025-2028. Ook hebben we een checklist van alle benodigde documenten bij je aanvraag en voorbeeldtabellen voor je activiteiten, meerjarenbegroting en balans. Deze middelen vind je op de pagina van de regeling. Heb je vragen over de regeling Vierjarige subsidies 2025-2028? Kijk vooral bij de veelgestelde vragen.

Subsidieplafonds

Het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de subsidieplafonds per jaar per adviescommissie voor de Kunstenplanperiode 2025-2028 vastgesteld.

De subsidieplafonds (budgetten per commissie) staan hieronder weergegeven in de kolom ‘PLAFONDS 2025-2028’. Het betreft de beschikbare bedragen per commissie per jaar.

De budgetten per commissie zijn tot stand gekomen op basis van:

1. De oorspronkelijke verdeling en verhoudingen van budgetten in 2021-2024.

2. Een analyse door het AFK van de vraag: de mate van overvraag in de verschillende commissies/disciplines bij de behandeling van de aanvragen 2021-2024 en de verwachte vraag voor 2025-2028 in de verschillende commissies. De verwachte vraag heeft het AFK bijgehouden op basis van speeddates en andere intensieve contacten met en kennis van het veld.

3. Een verdeling op inhoudelijke gronden van het extra budget van € 2 miljoen per jaar, dat is overgeheveld van de gemeente Amsterdam naar het AFK. Deze verdeling moet recht doen aan de beleidsprioriteiten van de Kunstenplan 2025-2028 van de gemeente Amsterdam.

PLAFONDS 2025-2028

CommissiePlafond
Cultuureducatie€ 3.200.000
Beeldende kunst & creatieve industrie€ 5.825.000
Dans€ 3.125.000
Film€ 3.365.000
Podia (Podiumkunst & Debat)€ 17.375.000
Muziek(theater)€ 4.610.000
Woordkunst€ 1.300.000
Erfgoed€ 5.450.000
Theater€ 6.950.000
Totaalbedrag€ 51.200.000

 

Adviescommissies

In december stelt het AFK de adviescommissies in voor de regeling Vierjarige subsidies 2025-2028. Houd daarvoor onze website en social mediakanalen in de gaten.

Over de Vierjarige subsidies

De Vierjarige subsidies 2025-2028 zijn bedoeld voor alle culturele organisaties, binnen alle kunstsectoren. Voorwaarde is dat de aanvragende organisatie gevestigd is in de gemeente Amsterdam, op 1 februari 2024 (de uiterste datum van indiening) gedurende drie jaar een rechtspersoonlijkheid bezit zonder winstoogmerk, en minimaal drie jaar actief is in de kunsten. In verband met corona kijkt het AFK hierbij met coulance naar de activiteiten in het jaar 2021. Je kan subsidie aanvragen voor een bijdrage aan je eigen culturele organisatie om zelf in continuïteit culturele activiteiten uit te voeren. Die activiteiten vormen samen een logisch en onderscheidend geheel. Ze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit productie, publiekspresentatie, onderzoek en ontwikkeling, cultuurparticipatie en community, cultuureducatie, en/of internationale activiteiten op deze gebieden.