Simone Meijer per 1 januari zendermanager NPO Radio 4

September 19, 2018

Na het afronden van de behandeling van de tweejarige subsidies 2019-2020 verlaat Simone Meijer per 1 januari 2019 het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), om als zendermanager van NPO Radio 4 aan de slag te gaan. Meijer is op dit moment secretaris Muziek en Muziektheater bij het AFK.

Simone Meijer (1974) is sinds 1 januari 2016 secretaris Muziek en Muziektheater van het AFK, daarvoor was zij zes jaar lang stafmedewerker Muziek van het fonds. Meijer droeg met haar brede, gedegen kennis van het muzikale veld in combinatie met haar open blik naar vernieuwing in de sector bij aan de groei van het AFK als grootstedelijk kunstfonds. Het fonds richt zich op het complete palet van kunst en cultuur; van landelijk en internationaal in de top meedraaiende kunstenaars en culturele instellingen tot amateurkunst en opkomend talent – tot in de haarvaten van de stad.

Meijer licht toe; ‘Ik heb de afgelopen 9 jaar met veel plezier voor het AFK gewerkt, een professionele organisatie met hart voor de kunst in de breedste zin van het woord. Muziek en muziektheater houden voor mij niet op bij de grenzen van Amsterdam. Ik verheug me erop om mijn kennis en liefde voor de muziek landelijk in te zetten.”

De directie van het AFK beraadt zich over de opvolging van Meijer. Annabelle Birnie, directeur van het AFK: Simone heeft zich vanuit het AFK vol verve ingezet voor  de ontwikkeling van de Amsterdamse muzieksector. Met haar absolute passie voor haar vakgebied, maar ook vanuit haar slagvaardige aanpak op beleidsgebied speelde ze een belangrijke rol de afgelopen jaren. We zien haar met pijn in het hart vertrekken, maar zullen zorgen voor een goede opvolging. Daarnaast wensen we Simone alle succes met haar mooie stap.