Toekenningen Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans 2021 bekend

Aanvrager Suzanne de Bekker
Aanvrager Keerthi Basavarajaiah
Aanvrager Suzanne de Bekker

Op 1 maart hebben alle aanvragers voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans het subsidiebesluit ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Met een gemiddeld aangevraagd bedrag van € 2850,- heeft het AFK voor deze regeling in totaal 42 aanvragen toegekend aan onafhankelijke dansprofessionals. De bijdrage is er om Amsterdamse freelance dansprofessionals te ondersteunen, door middel van een tegemoetkoming in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes in Amsterdam.

Ondersteuning voor elke fase in loopbaan dansers

Met de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) ondersteunt het AFK onafhankelijke dansprofessionals om te repeteren, dansonderzoek uit te voeren en verdieping te zoeken in hun vak. Om in aanmerking te komen voor een SED bijdrage wordt getoetst of er sprake is van een professionele beroepspraktijk in de dans in Amsterdam. De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans is daarmee toegankelijk voor alle Amsterdamse onafhankelijke dansers en choreografen met een actieve professionele beroepspraktijk, in elke fase van hun loopbaan. De toekenningen vertegenwoordigen dan ook een mix van zowel professionals met een langdurige praktijk, als ‘midcareer’ dansers en net afgestudeerde dansers en makers. Dertien dansers en choreografen ontvangen voor het eerst een bijdrage voor de SED, zoals Keerthi Basavarajaiah die gespecialiseerd is in de klassieke Indiase dans Bharatanatyam, breakdancer Arnold Put en Natasja Bode en Suzanne de Bekker die luchtacrobatiek combineren met moderne dans. Aanvragers vroegen een tegemoetkoming voor de huurkosten aan voor locaties verspreid over de hele stad, onder andere Belcampo Loft (West), CC Amstel (Zuid) en Olympia Circus (Nieuw-West).

Over Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) is er om freelance dansprofessionals te ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Onafhankelijke choreografen en dansers met een aantoonbare relatie met de stad, kunnen jaarlijks in februari gedurende de periode 2021-2024 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes in Amsterdam. De (SED) is vanuit de Gemeente Amsterdam opgezet in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen, die tot 2020 voor de uitvoering zorgde. Met ingang van 2021 is de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK. Meer informatie over de regeling vind je hier.