Toelichting op de Regeling tweejarige subsidies online

August 18, 2016

De toelichting op de Regeling tweejarige subsidies van het AFK is gepubliceerd op onze website. U kunt de toelichting hier downloaden. In deze toelichting leest u onder meer of uw organisatie in aanmerking komt voor de regeling, waarvoor u kunt aanvragen en waaruit een aanvraag moet bestaan. Ook gaat de toelichting in op de beoordelingscriteria.

Tijdspad Regeling

De indientermijn van de Regeling tweejarige subsidies start op 1 september en sluit op 3 oktober 2016 om 17:00 uur. Op 15 februari 2017 maakt het AFK de besluiten over de Regeling tweejarige subsidies voor de periode 2017-2018 bekend. Een overzicht van veelgestelde vragen en een document met richtlijnen voor de in te dienen plannen, worden vóór aanvang van de indientermijn op de website gepubliceerd.

Inloopdag tweejarige regeling

Op 6 september organiseert het AFK een inloopdag voor potentiële aanvragers van de Regeling tweejarige subsidies. Op deze dag zitten medewerkers van 10:00 tot 16:00 uur op het AFK-kantoor voor u klaar om in korte ‘speeddates’ uw specifieke vragen over deze regeling te beantwoorden. Als u deel wilt nemen aan deze inloopdag, dan kunt u zich hier aanmelden. Daarbij kunt u aangeven in welk tijdvak u zou willen komen. NB: Om zo veel mogelijk geïnteresseerden te woord te kunnen staan werkt de inloopdag zonder afspraak, dus houd op de dag zelf rekening met enige wachttijd.

Vragen over de Regeling tweejarige subsidies, de toelichting op de regeling en de inloopdag kunt u stellen via tweejarig@afk.nl of telefonisch via het secretariaat van het AFK.

Lees hier alle informatie over de Regeling tweejarige subsidies. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom de Regeling tweejarige subsidies? Laat dan hier uw e-mailadres achter.