Toekenningen Vierjarige subsidies AFK bekend

1 augustus 2016

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 1 augustus de toekenningen van de Vierjarige subsidies bekend gemaakt, als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde in totaal 219 aanvragen, 130 van deze aanvragen zijn toegekend, in totaal 59%.

Aanvragen en toekenningen

Twee derde van de toekenningen zijn culturele organisaties die al deel uitmaken van het Kunstenplan 2013-2016, een derde bestaat uit ‘nieuwkomers’. Acht adviescommissies hebben de 219 subsidieaanvragen beoordeeld binnen verschillende disciplines - theater, dans, erfgoed, muziek, BFNA, letteren, film en cultuureducatie. Binnen dit hoge aantal aanvragen - ruim 30% meer dan vóór de lopende periode - is het beschikbare budget fors overtekend: er is ruim 40 miljoen euro aangevraagd, op een budget van 21,4 miljoen euro. 23 van de in totaal 108 organisaties die deel uitmaken van het Kunstenplan 2013-2016, verliezen hun subsidie. De bijna 80% wiens aanvraag opnieuw is gehonoreerd voor het Kunstenplan, ziet zijn subsidiebedrag met 17% toenemen.

Zes aanvragers hebben zakelijk gezien een dusdanige uitgangspositie, dat zij structurele ondersteuning vanuit het Kunstenplan in essentie niet nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken. Ondanks dat deze organisaties vaak goed presteren, is er voor gekozen hen niet te honoreren vanwege een ontbrekende subsidiebehoefte.

De adviescommissies baseerden zich bij hun werk op de volgende beoordelingscriteria: artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publieksbereik en belang voor de stad. In de besluiten tekenen zich twee ontwikkelingen af. Clayde Menso, directeur van het AFK: Bij een stad in beweging, waar interessante ontwikkelingen elkaar constant opvolgen, past een kunstaanbod dat in beweging is. Ik kijk uit naar wat de culturele organisaties in de komende periode de Amsterdammers van nu gaan bieden. Ik word enthousiast van het totaalbeeld dat deze organisaties samen oproepen; een levendig en gevarieerd, aanbod - voor de hele stad.

Inspelen op verandering

Over de hele linie is gekozen voor culturele organisaties die in beweging blijven en inspelen op de veranderende wereld om hen heen, de stad in het bijzonder. Het zijn zowel relatief nieuwe als gevestigde aanvragers die zich sterk positioneren met aanbod van hoge kwaliteit, en die met verrassende presentatievormen, nieuwe artistieke genres of actuele, maatschappelijke thematiek inspelen op het veranderend gedrag van publiek. Door vandaag in te haken op de veranderingen van morgen, behouden culturele organisaties hun urgentie in de grootstedelijke omgeving en de (inter)nationale kunstsector.

Binding met de stad

Niet alleen track record, potentie en bewezen kwaliteit vinden de commissies belangrijk, maar ook de spreiding van culturele activiteiten en publiek over de stad: organisaties die de hele stad als hun speelveld zien en een uiteenlopend publiek in aanraking brengen met kunst die de stad subsidieert. Over de hele linie nemen de toegekende organisaties zich voor om gemiddeld 50% van de activiteiten in stadsdelen buiten Centrum en Zuid te laten plaatsvinden. Een aantal nieuwkomers vormen koploper wat betreft culturele diversiteit, zowel in publieksbereik als artistieke inhoud. Samen met een aantal bekendere organisaties zorgen zij op dit gebied voor nieuw elan in het stedelijke aanbod.

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de Vierjarige subsidies.

Over het AFK

Binnen het Kunstenplan vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis), die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht. Het AFK stelt zich ten doel om een kwalitatief en levendig kunstaanbod in Amsterdam mogelijk te maken voor een breed publiek. Het fonds is er voor professionals en amateurs, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit – binnen alle disciplines, in alle stadsdelen. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en veelzijdigheid van kunst in de stad, en zet zich in voor het versterken van de Amsterdamse kunstsector.