AFK Beleidsplan 2021-2024: Fantastische kunst voor alle Amsterdammers

In aansluiting op de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 presenteert het AFK zijn beleidsplan voor de komende kunstenplanperiode, onder voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad. Vanuit onze vernieuwde missie 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers', dragen we bij aan een culturele wereldstad waar iedereen de kans heeft kunst te ervaren of beoefenen. Lees hier het volledige Beleidsplan 2021-2024: Fantastische kunst voor alle Amsterdammers.

Drie pijlers 

Om onze missie te verwezenlijken, richten we onze activiteiten op de drie pijlers: Kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de sector als geheel. We zijn er voor de rafelranden en de pioniers evengoed als voor organisaties met een lange staat van dienst. Het AFK zorgt dat alle Amsterdammers die dat willen, kunst kunnen ervaren en mee kunnen doen. Daarom ondersteunen we kunst in elk stadsdeel en in elke wijk, en waar nodig geven we extra impulsen.

Futureproof, zichtbaar en met impact 

Om een fantastisch kunstaanbod mogelijk te maken zetten we in deze beleidsperiode in op ‘Sterk werk’ en ‘Futureproof makers en organisaties’. Zo dragen we bij aan zowel overtuigende en ambitieuze (meerjaren)plannen van culturele organisaties, als kunstprojecten met impact en zichtbaarheid in de stad. Ten behoeve van een ‘futureproof’ kunstenveld, stimuleren we opkomend talent, innovatie en ontwikkeling in de sector.

Amsterdammers: cultuurmaker, publiek en eigenaar  

Amsterdammers zijn de cultuurmakers, het publiek en de eigenaar van de fantastische kunst in de stad. We zetten daarom als fonds in de periode 2021-2024 nadrukkelijk in op de volgende uitgangspunten:

- Amsterdammers nemen deel aan kunst
- Amsterdammers zien er ervaren kunst 
- Amsterdammers zijn betrokken bij kunst 

Daarnaast heeft het AFK in 2020 het initiatief genomen om private middelen te werven. De crowdfundingcampagne Futureproof richtte zich op het investeren in de toekomstbestendigheid van makers, als vervolg op het AFK Snelloket voor culturele ‘coronaprojecten’. Vanuit onze ervaring met Futureproof, blijven we de werving van financiële middelen voor de kunst in de stad stimuleren. Zo versterken we het draagvlak en de verbinding van Amsterdammers, organisaties en bedrijven met Amsterdamse kunst.

Versterking van- en verbinding in de sector 

Een sterke sector is het fundament voor fantastische kunst in de stad. Het zorgt ervoor dat alle kunstprojecten en instellingen meer zijn dan de som der delen. Amsterdam blijft de culturele hoofdstad van Nederland en door zijn vrije, creatieve en intellectuele klimaat ook een internationale cultuurmetropool. Het AFK draagt bij aan een krachtige, toekomstbestendige sector door niet alleen kunst te financieren en Amsterdammers bij zijn werk te betrekken, maar ook het delen van kennis. We maken informatie voor en over de sector toegankelijk, zetten in op internationale verbondenheid en de positionering van Amsterdam als culturele wereldstad en we investeren in de toegankelijkheid van onze subsidies door onder meer nieuwe manieren van aanvragen en actieve aanwezigheid in de stadsdelen.

Het hele Beleidsplan 2021-2024

Het hele Beleidsplan 2021-2024 lezen? Je kunt hier de interactieve online versie bekijken. Liever een printbare versie als pdf lezen? Deze is hier te downloaden.