AFK presenteert nieuwe regeling amateurkunst

October 4, 2016

Onder grote belangstelling van Amsterdamse amateurgezelschappen heeft het AFK op 4 oktober in het Lloyd Hotel de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst gepresenteerd. Deze nieuwe regeling vervangt de voormalige regeling Waarderingsubsidies Amateurkunst. Op basis van gesprekken in het veld en een enquête onder aanvragers is het afgelopen jaar gewerkt aan een herziening van de regeling, om deze beter te laten aansluiten bij de doelgroep en praktijk.

Subsidie voor twee jaar

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen en stichtingen kunnen daarom subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van amateurkunst in gezelschapsverband. Amateurgezelschappen leveren een grote bijdrage aan spreiding van kunst en cultuur in de stad, en aan de verbinding van kunst en cultuur met alle geledingen van de samenleving.

Het AFK is sinds 2014 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies voor amateurkunst in de stad, die tot op het heden jaarlijks zijn toegekend. Dat verandert nu naar een toekenning voor twee jaar, met als doel de continuïteit en zichtbaarheid van amateurkunst in Amsterdam te vergroten.

Wat verandert er nog meer?

Een van de veranderingen is de manier waarop het totale beschikbare budget voor deze regeling onder de aanvragers wordt verdeeld. Zo zijn de categorieën waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan vereenvoudigd en is er goed gekeken naar de verdeling over de verschillende disciplines. Ook is de doelgroep van de regeling aangescherpt. Zo is het voor koepel-organisaties en buitenschoolse cultuureducatie-aanbieders niet meer mogelijk aan te vragen binnen de nieuwe amateurregeling. Wel kunnen laatstgenoemde groepen een aanvraag doen voor respectievelijk projectsubsidies dan wel de overige meerjarige subsidies van het AFK.

Voor de periode 2017-2018 kan tot dinsdag 15 november 2016 17:00 uur een aanvraag worden ingediend. Vóór 15 februari 2017 worden de besluiten bekend gemaakt. Bekijk hier de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst, voorwaarden en procedure is te vinden in de regeling. Mocht u daarnaast nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met stafmedewerker Laura van Oord of teammedewerker cultuureducatie, letteren en amateurkunst Nienke Gademan.