Besluiten regeling Ontwikkeling 2021-2024 AFK tweede doelgroep bekend

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft op 25 oktober de eerste ronde besluiten binnen de regeling Ontwikkeling 2021-2024 bekend gemaakt voor een specifieke doelgroep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers. Het AFK ontving binnen deze categorie 8 aanvragen, die allen zijn toegekend. In totaal is voor € 728.000 per jaar aangevraagd door deze aanvragers, en € 703.000 toegekend. Alle toekenningen zijn voor activiteiten in 2021.

Tijdelijke overbrugging

Op verzoek van de gemeente Amsterdam is de regeling Ontwikkeling tijdelijk uitgebreid met een specifieke tweede doelgroep. Deze bestaat uit een aantal organisaties die op hun aanvraag voor de vierjarige regeling ‘21-’24 van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het betreft enkel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst. Voor deze tweede groep aanvragers is de subsidie een tijdelijke overbrugging om hun activiteiten in 2021 voort te zetten en te werken aan hun bestaande of een nieuw financierings- of bedrijfsmodel.

Bekijk hier de besluiten regeling Ontwikkeling 2021-2024 voor de doelgroep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers.

Aanvragen tweede aanvraagronde

Op 8 november vanaf 09:00 uur start de tweede aanvraagronde voor positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers voor de subsidieperiode vanaf 2022. De regeling Ontwikkeling 2020-2024 is reeds gepubliceerd op de website van het AFK, samen met de toelichting op de regeling.

De besluiten voor de eerste aanvraagronde voor de doelgroep jonge organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) zijn op 10 september reeds bekend gemaakt. Bekijk hier de besluiten regeling Ontwikkeling 2021-2024. Nieuwe aanvragen door deze groep jonge organisaties kunnen worden ingediend van 22 oktober 09:00 tot uiterlijk 29 oktober 16:00 uur.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief. Op de webpagina van de regeling vind je meer informatie over de regeling Ontwikkeling.