Regeling projectsubsidies Innovatie vernieuwd

March 18, 2019

De regeling projectsubsidie Innovatie is vernieuwd. De aanvraagprocedure is laagdrempeliger geworden, het aan te vragen bedrag is verhoogd en de beoordeling is versoepeld. Met het verbeteren van de bestaande regeling als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020, verwacht het AFK de behoefte van aanvragers nog beter tegemoet te komen. Vanaf 26 maart 2019 treedt de vernieuwde regeling in werking.


Belangrijkste wijzigingen

Ten opzichte van de eerdere innovatieregeling, is er in de vernieuwde regeling projectsubsidies Innovatie 2019-2020 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is het aan te vragen bedrag per aanvrager verhoogd van € 37.500 naar € 50.000. Er mag bovendien twee keer in één jaar worden aangevraagd, waarbij elke organisatie binnen de periode 2017-2020 in totaal maximaal twee keer financieel ondersteund kan worden, en er is een extra thema gekomen waarvoor kan worden aangevraagd. De beoordeling van het ingediende plan is beperkt tot twee beoordelingscriteria; het project wordt beoordeeld op zijn innovatieve bijdrage en op de haalbaarheid van projectplan en begroting.

In de regeling is verduidelijkt dat een project in ieder geval innovatief moet zijn voor de aanvrager. Innovatief voor de sector mag - maar hoeft niet (behalve bij het thema artistieke innovatie). Ook werd voorheen getoetst of de resultaten van het innovatieproject sectorbreed gedeeld werden, dit is komen te vervallen. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan kan deze eenvoudig worden gewijzigd en/of aangevuld, in plaats van dat er een volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Tenslotte is de toelichting op de regeling vereenvoudigd en ingekort.


Over de projectsubsidies Innovatie

De innovatiesubsidie geeft organisaties de ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en/ of die van de sector van belang zijn. De regeling richt zich op vierjarig door het AFK ondersteunde organisaties en de vier Cultuurhuizen uit de A-Bis. Omdat mogelijkheden voor innovatie soms onverwachts ontstaan, kan deze subsidie doorlopend worden aangevraagd. Zo ontstaat de mogelijkheid om flexibel te kunnen inspelen op onverwachte kansen.