Vacature: Cultuurverkenners Oost, Zuidoost en West

November 25, 2016

Per 1 februari 2017 - Oost, Zuidoost
Per 1 maart 2017 - West

Let op: Stuur je reactie voor het stadsdeel waar jij als cultuurverkenner aan de slag zou willen. 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering (projectsubsidies en ontwikkelbudget). Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de Amsterdamse Cultuurlening.

Cultuurverkenners bij het AFK

Het AFK is goed op de hoogte van wat er zich afspeelt binnen het kunstenveld in de stad. Persoonlijk contact met kunstenaars en kunstinstellingen, voorlichting en een constante stroom van aanvragen uit alle wijken is daarbij één van de speerpunten. De cultuurverkenners spelen een belangrijke rol in dit proces; zij zijn onze ogen en oren in de Amsterdamse stadsgebieden. Cultuurverkenners zijn nieuwsgierig, actief en goed op de hoogte van wat er speelt op kunst- en cultuurgebied in de stad.Als cultuurverkenner leg je contacten met kunstenaars, culturele instellingen en andere initiatiefnemers en wijs je hen op de financiële mogelijkheden van het AFK. Je verbindt mensen en creatieve initiatieven binnen het stadsdeel en koppelt hen aan de stafmedewerkers van het Fonds. Als verkenner doe je schriftelijk en mondeling verslag van de culturele ontwikkelingen in jouw stadsdeel en help je het AFK specifieke doelgroepen in zicht te krijgen. Je bezoekt geregeld kunstprojecten die mogelijk zijn gemaakt door het AFK. Ook ondersteun je ons bij spreekuren en het organiseren van voorlichtingsavonden, campagnes en culturele tours door de stadsdelen. Verder lever je een bijdrage aan de fotoblog AFK in de Stad rond projecten in jouw deel van de stad. Het gaat om een flexibele functie voor 2 jaar op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Het AFK is op zoek naar drie nieuwe cultuurverkenners voor de stadsdelen Oost, Zuidoost en West. 
Een cultuurverkenner bij het AFK is:

- Een jonge enthousiaste Amsterdammer met een passie voor kunst en cultuur
- Heeft een relevant cultureel netwerk binnen stadsdeel Oost, Zuidoost of West (al dan niet vanwege zijn/haar werkzaamheden binnen de sector)
- Goed op de hoogte van en heeft een scherp oog voor de culturele trends en ontwikkelingen in Oost, Zuidoost of West
- Woon- of werkzaam binnen Oost, Zuidoost of West
- In staat om op verschillende niveaus te communiceren en informatie helder te vertalen, zowel in woord, beeld als in (maandelijks) geschreven verslagen
- Kan zich handhaven in een zelfstandige functie en heeft netwerkkwaliteiten
- In staat om talent en kwaliteit binnen de kunst te herkennen

Het AFK biedt:

- De mogelijkheid om namens het AFK in Oost, Zuidoost of West actief te zijn binnen de kunst- en cultuursector
- Een interessant en uitgebreid netwerk in de Amsterdamse culturele wereld
- Inhoudelijke kennismaking en de ruimte om mee te denken met het AFK
- De mogelijkheid om uiteenlopende culturele projecten en voorstellingen in de hele stad te bezoeken
- Een passende vrijwilligersvergoeding

Reageren

Stuur jouw motivatie en CV vóór vrijdag 9 december 2016 aan Lot Dercksen, manager communicatie en marketing van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl