Aanvragen projectsubsidies Professionele kunst weer mogelijk

Vanaf 15 december 09:00 is het weer mogelijk aan te vragen voor de Regeling projectsubsidies Professionele kunst. Het is vanaf die dag weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten die starten in het nieuwe jaar. 

Vanaf 3 november was het tijdelijk niet mogelijk om aanvragen in te dienen, er waren zoveel projectaanvragen ingediend dat het subsidieplafond voor 2020 (€ 5.804.169) binnen afzienbare tijd werd bereikt. Vanaf 15 december is het weer mogelijk om aan te vragen voor de regeling projectsubsidies Professionele kunst.

Regelingen Professionele kunst en Amateurkunst verlengd 

De huidige Regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020 en Regeling projectsubsidies Amateurkunst 2017-2020 blijven van kracht tot 1 juli 2021. In de loop van 2021 zal het AFK nieuwe projectregelingen publiceren, deze openen op 1 juli.

Over projectsubsidies Professionele kunst

De projectsubsidies Professionele kunst zijn bedoeld om professionele kunstenaars en  
organisaties te stimuleren en financieel te ondersteunen bij het realiseren van kunstprojecten en programma’s in de stad in alle kunstdisciplines.