Yara Said

Yara Saids oeuvre omvat diverse media, onderwerpen en methoden, zoals muziekproductie en sound design, film- en videoproductie, DJ’en, live optredens en schilderen, evenals onderwijs en community organisatie met de Salwa Foundation, die ze in 2019 mede oprichtte. In 2020 studeerde Yara af aan de Fine Arts masteropleiding van het Sandberg Instituut, met een onderzoek naar geluid als instrument voor hedendaagse emancipatorische praktijken. Dit onderwerp kwam voort uit haar eigen ervaring en herinnering aan geluid en lawaai, geconfronteerd met de onderdrukkende systemen die zowel in het Midden-Oosten als in Europa spelen.  

Saids werk draait om geweld, verstoring en inmenging, en zoekt naar manieren om identiteitspolitiek te overstijgen. Het behandelt de trauma’s die zijn veroorzaakt door ‘geluidsterrorisme’ en de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting waar bevolkingsgroepen mee worden geconfronteerd. Yara is van mening dat er een gebrek is aan onderzoek naar deze kwesties, en als het er is, vaak geproduceerd vanuit een eurocentrisch standpunt.

Coalitie: Social Design