Margherita Soldati

Fotograaf: Anne Lakeman
Margherita Soldati - Corrimano, 2018
Margherita Soldati - Uncomfortable, 2019 - fotograaf: Anne Lakeman
Fotograaf: Anne Lakeman

Margherita (Italië/ Nederland, 1991) is een kunstenares met een sterke nieuwsgierigheid naar tactiele perceptie op het snijpunt van kunst en sensorisch welzijn. Ze onderzoekt en vertaalt verhalen en emoties door onconventionele manieren van materiaalgebruik - en creëert hiermee driedimensionale patronen en oppervlakken. In een maatschappij die vooral op het zicht vertrouwt, wil ze het mogelijk maken om met andere zintuigen te "zien": in haar werk is tactiliteit het medium waarmee ze communiceert. In haar kunst verkent ze vaak de tactiele perceptie om een meer intieme en interactieve relatie tussen de ruimte, het werk en de bezoekers te bewerkstelligen. 

Margherita is opgeleid als industrieel ontwerper en kunstenaar. Ze is momenteel freelance ontwerper en conceptontwikkelaar bij het TextileLab en Open Design Lab van Waag. Hiervoor was ze tweeënhalf jaar conceptontwikkelaar bij het TextileLab, waar ze werkte aan Europese en nationale projecten, waarin ze concepten vertaalde naar tastbare werken, door middel van materiaalonderzoek.

Coalitie: Bio Art & Design