Ronit Porat

De Israëlische kunstenaar Ronit Porat (1975, Kfar Gil’adi) studeerde Fotografie en Digitale Media in Jerusalem en behaalde daarna een Master Fine Arts aan de Chelsea School of Art and Design in Londen. Haar werk komt voort uit een sterk locatiegebonden onderzoek. Vanuit dat verlangen nam zij deel aan tal van residency-programma’s in onder andere New York, Warshau, Tel Aviv en IJsland.

Porat werkt met fotografisch materiaal en neemt dit samen met archiefmaterialen en biografische teksten op in haar installaties. Ze onderzoekt periodes en gebieden aan de hand van tastbare dingen die zijn overgebleven of achtergelaten. De verschillende objecten, artefacten en documenten vertellen elk een nieuw verhaal dat naast de feitelijke en chronologische lijn van de geschiedenis loopt. De plaatsgebondenheid van deze herinneringen benoemt ze als ‘lieu de mémoire’. De interesse in het historisch bewustzijn komt voort uit Porats jeugd: In de Israëlische kibboets waar zij is geboren en opgegroeid, is de geschiedenis deel van zowel het persoonlijke als het nationale narratief. Porat licht toe: ‘We cannot escape our roots, but we can rethink how we look differently on history.’

Coalitie Transhistoriciteit

Ronit Porat maakt deel uit van de coalitie Transhistoriciteit die wordt gevormd door Castrum Peregrini, Museum van Loon,  de Oude Kerk en de Reinwardt Academie. Porat zal in de archieven van deze instellingen duiken en de manier bevragen waarop deze de geschiedenis vormgeven. Amsterdam is met haar rijke historie en multiculturele omgeving een stad waar Porats werk zich op een unieke manier kan ontwikkelen.

Porat vertelt over haar werk in deze video: