Fonds voor Oost gelanceerd in Casa 400

18 februari 2014

Wethouder Carolien Gehrels lanceert samen met Mustapha El Jarmouni de website van Fonds voor Oost.

Dinsdag 18 februari is in Casa400 het Fonds voor Oost gelanceerd. Dit fonds maakt het mogelijk om geld te doneren aan de buurt. In het bijzijn van politici, buurtbewoners, ondernemers en initiatiefnemers lanceerde wethouder Carolien Gehrels samen met Mustapha El Jarmouni de website van Fonds voor Oost. Deze website telt af naar 1 mei, de datum waarop de eerste aanvragen in behandeling worden genomen. Doneren kon vanaf dat moment al meteen. De eerste € 100,00 werd gedoneerd door Raadslid Marja Ruigrok (VVD). Haar initiatiefvoorstel “Amsterdam als goed doel” is de aanleiding geweest voor Fonds voor Oost.

Het Fonds zal met haar budget uiteenlopende ideeën van bewoners van Amsterdam Oost ondersteunen wanneer die de sociale samenhang, ondernemerschap, de beleving van welzijn en geluk in de buurt versterken. Een comité van buurtbewoners (Comité voor Oost) kent bedragen toe en begeleidt projecten waar nodig door te verwijzen naar advies en middelen. Het Comité voor Oost wordt gevormd door Marian Duff (B&A Groep en Fashion Platform MAFB), Mustapha El Jarmouni (initiatiefnemer en manager Schaakschool Indische Buurt), Hans Vugts (directeur Casa400) en Duco Wildeboer (Directeur Euronext). Allen wonen in Amsterdam Oost.

Het budget wordt beheerd in een Fonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarmee is het een betrouwbare plek om geld aan na te laten of periodiek aan over te maken. Ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om aan bij te dragen. Doordat het Fonds gedragen wordt in de buurt (dankzij het Comité voor Oost en een grote groep betrokkenen) zullen donaties snel en gericht besteed kunnen worden aan het verbeteren van de buurt.

Het AFK is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere betrokken bij de oprichting van Fonds voor Oost. Het Fonds sluit aan bij de trend dat Amsterdammers op allerlei terreinen meer verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefbaarheid in hun stad, buurt en wijk. Fonds voor Oost is een manier waarop de bereidwilligheid van individuen en organisaties om actief een bijdrage te leveren aan de stad wordt benut en ondersteund. Het Fonds wil er zijn voor meer dan kunst en welzijn alleen en streeft ernaar ook projecten te ondersteunen die zich op het grensvlak van deze terreinen begeven, of nog te pril zijn voor reguliere fondsen. Dat vindt het AFK belangrijk.

Vanaf 1 mei verwacht het Fonds voor Oost de eerste aanvragen. Het Fonds staat nu al open voor tips en voorstellen.