Geschiedenis

Het AFK sinds 1972

In 1972 werd het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opgericht. Onze taak was het ‘geven van opdrachten voor de scheppende kunsten’ en het toekennen van de Amsterdamse kunstprijzen namens de gemeente. Ook financierden we culturele producties. Omdat het AFK onafhankelijk opereerde en zelf een gedeelte van de gemeentelijke subsidie beheerde, konden de inhoudelijke uitspraken over kunst, gescheiden blijven van de politieke verantwoordelijkheden.

De Amsterdamse Kunstprijzen tussen 1972 en 2002

Het AFK-bestuur kreeg de opdracht van de gemeente om te bepalen welke werken een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de ontwikkeling van de scheppende kunsten in de hoofdstad. Tussen 1972 en 2002 reikte het AFK jaarlijks achttien afzonderlijke, kleinere prijzen uit. De huidige Amsterdamprijs voor de Kunst is een bundeling van deze prijzen.

Meer verantwoordelijkheden vanaf 1995

In 1995 breidde het gemeentebestuur de AFK-taken uit. Naast de toekenning van prijzen, werd het fonds ook verantwoordelijk voor de subsidiëring van incidentele kunstprojecten en het verstrekken van opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Het AFK werd daarmee in Amsterdam de belangrijkste subsidie-instelling voor kunst in de openbare ruimte.

2015: Nieuwe rol voor het AFK

In de Contourennota zoals vastgesteld door de gemeenteraad is bij de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 een nieuwe rol weggelegd voor het AFK. De wethouder kiest voor het invoeren van een nieuwe Kunstenplansystematiek, met een Amsterdamse Basisinfrastructuur als subsidieregeling voor instellingen die een essentiële functie vervullen binnen de stad. Het AFK, aldus de Contouren, geeft naast incidentele financiering uitvoering aan de ondersteuning van alle overige instellingen binnen het Kunstenplan. In april 2015 stemt de gemeenteraad in met de Contourennota, gevolgd door instemming met de Hoofdlijnen eind november 2015. Naast een beleidsinhoudelijk deel omvat de Hoofdlijnen onder meer bovengenoemde systematiekwijziging.

Het AFK anno nu

Tegenwoordig is het AFK er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het fonds ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst– uit alle delen van de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector (zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent).