Tentoonstelling Occasionals | A Breathing Bulb

Ian Whittlesea, A Breathing Bulb, 2014
Ian Whittlesea, A Breathing Bulb, 2014
13 april 2024 — 4 mei 2024

Opening: 13-04-2024 16.00 - 19.00 uur
Openingstijden: vrijdag en zaterdag: 14.00 – 18.00 uur

 

De tentoonstelling A Breathing Bulb van de Britse kunstenaar Ian Whittlesea is de eerste uit een reeks van drie Occasionals die Tlön Projects dit jaar in samenwerking met Rongwrong in Amsterdam wordt gerealiseerd. Binnen dit tentoonstellingsconcept, een jaarlijks terugkerend onderdeel van het Satellietprogramma, wordt een enkel kunstwerk uit de denkbeeldige collectie van Tlön Projects op een specifieke locatie voor het voetlicht gebracht.

Geïnspireerd door een foto van Johannes Itten, voormalig docent en grondlegger van de Vorkurs aan het Bauhaus in Weimar (1919—1923), waarop te zien is dat hij adem- en lichaamsoefeningen praktiseert met zijn studenten, heeft Ian Whittlesea zich verdiept in de geschiedenis en praktijken van de esoterische Mazdaznan beweging, die aan het einde van de 19e eeuw werd opgericht door Dr. Otomon Zar-Adusht Ha’nish. Itten was een toegewijd volgeling van deze mystieke stroming, een gemoderniseerde vorm van het eeuwenoude Zoroastrisme.

Ahura Mazda de hoogste spirit van het Zoroastrisme wordt geassocieerd met licht en wijsheid. Thomas Edison die daar kennis van had genomen vernoemde de eerste gloeilamp Mazda naar dit opperwezen. Er wordt ook gezegd dat Edison diep beïnvloed was door de leer van Dr. Otomon Zar-Adusht Ha’nish. Whittlesea heeft deze Mazda gloeilampen, die vanaf 1909 door Edison’s bedrijf General Electric werden geproduceerd, de afgelopen 15 jaar verzameld.

Een enkele iconische Mazda gloeilamp hangt in de ruimte en wordt langzaam intens helder om vervolgens in hetzelfde tempo terug te dimmen naar volledige duisternis. Het ritme van de lamp is hetzelfde als het ritme van een rustige, diepe ademhaling. De lamp werkt ononderbroken, 22 dagen lang. Overdag is hij subtiel aanwezig, maar tijdens de donkere uren transformeert hij de ruimte in een lichtbaken, zichtbaar vanaf de straat.

EN

The exhibition A Breathing Bulb by British artist Ian Whittlesea. This will be the first in a series of three Occasionals Tlön Projects will be organising this year in collaboration with Rongwrong in Amsterdam. As part of our Satellite Programme this exhibition concept highlights a single work from Tlön Projects' imaginary collection in a specific location. 

Inspired by a photograph of Johannes Itten, the former lecturer and founder of the Vorkurs at the Bauhaus in Weimar (1919 - 1923) teaching students breathing and physical exercises, Ian Whittlesea immersed himself in the history and practices of the esoteric Mazdaznan movement, that was founded in the late 19th century by Dr Otomon Zar-Adusht Ha’nish. Itten was a dedicated follower of this mystical belief system, a modernised version of the ancient Zoroastrianism. 

Ahura Mazda, the highest deity in Zoroastrianism is associated with light and wisdom. Thomas Edison was aware of this and named the first lightbulb Mazda after this supreme being. Rumour has it that Edison was deeply influenced by Dr Otomon Zar-Adusht Ha’nish's teachings. Whittlesea has spent the past 15 years collecting these Mazda lightbulbs that were first produced in 1909 by Edison’s company General Electric.

A single, iconic, Mazda lightbulb hangs in the space gradually becoming intensely bright, then slowly dimming back to complete darkness. The lightbulb's rhythm echoes that of calm, deep breathing. The bulb will be operating continuously for 22 days. During the day its presence is subtle, however in the dark it transforms the space into a beacon of light, visible from the street. 

 

Het AFK ondersteunt Occasionals met een projectsubsidie.

Datum: 13-04-2024 t/m 04-05-2024
Locatie: Rongwrong, Binnen Bantammerstraat 2, Amsterdam
Meer informatie: https://tlonprojects.org/content/1-home/press-release-ian-whittlesea-en.pdf