Aanvragen Vierjarige subsidies AFK binnen

13 februari 2020

De Regeling Vierjarige subsidies maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam. Deze regeling heeft als doel om activiteiten van professionele culturele organisaties te ondersteunen, die belang hebben voor de stad en bijdragen aan een kwalitatief, veelzijdig en gespreid cultuuraanbod, met een gevarieerd publieksbereik. Op 3 februari 2020 om 17:00 uur sloot de termijn voor deze regeling. In totaal zijn er bij het AFK 225 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van €182.280.927. 

Aantallen en budget 

Het totaalbedrag van de vierjarige aanvragen bij het AFK voor de periode 2021-2024 bedraagt €182.280.927. Voor de Vierjarige subsidies 2021-2024 bij het AFK is voor deze periode een budget van €78.720.000 beschikbaar. Dit budget is flink overtekend: er is over alle disciplines gemiddeld 2,3 keer zoveel subsidie aangevraagd als beschikbaar is. Bekijk hier de vierjarige subsidieplafonds per discipline. 

- Voor de Regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 heeft het AFK 225 aanvragen ontvangen. Van dit totaal ontvangen 127 aanvragers in de huidige periode 2017-2020 vierjarige subsidie van het fonds.  
- De overige 98 aanvragers (44% van het totaal ontvangen aanvragen) maken geen deel uit van de vierjarig ondersteunde organisaties 2017-2020. 
- 15 van de in totaal 17 tweejarig ondersteunde organisaties 2019-2020 hebben een aanvraag gedaan voor de vierjarige subsidies 2021-2024. 

Ingediende aanvragen Vierjarige subsidies AFK Kunstenplan 2021-2024 (per kalenderjaar) 

Hoofddiscipline 

Aantal ingediend Gemiddeld gevraagd bedrag per jaar
    
BFNA40 8.267.859
Cultuureducatie 26 4.314.324
Dans 21 3.498.423
Erfgoed 14 5.171.943 
Film 12 2.738.684
Letteren9 1.474.604
Muziek & muziektheater48 6.072.397 
Theater 55 14.031.999 
    
Eindtotaal 225 45.570.233


De komende maanden beoordelen acht speciaal daartoe aangestelde commissies van deskundige adviseurs de ontvangen aanvragen. Ze doen dat aan de hand van de criteria in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur van de gemeente  en de Regeling Vierjarige subsidies van het AFK. Op 3 augustus 2020 maakt het AFK de besluiten over de Vierjarige subsidies bekend. 

De Regeling Vierjarige subsidies van het AFK maakt deel uit van het Kunstenplan 2021-2024. Met het oog op de integraliteit in de advisering vindt er aan het begin en aan het eind van het adviesproces van het AFK en de Amsterdamse Kunstraad overleg plaats tussen beide organisaties.