‘Burgerschap door Beelden’: Terugblik AFK sessie Parijs

12 maart 2018

Tijdens de cultuurmissie van de Nederlandse delegatie aan Parijs onder leiding van minister Ingrid Engelshoven (OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukenheim, organiseerde het AFK op 9 februari een inspiratiesessie in kunstinstelling Le Bal. Het bezoek bestond uit een rondleiding door directeur en mede-oprichter Le Bal, Diane Dufour, en aansluitend een werklunch. Thema van de sessie was publieksbereik en het binden van nieuwe doelgroepen in een cultureel veranderende stad. In de bijlage vindt u een ‘Souvenir de Paris’, dat een weerslag vormt van de voornaamste thema’s en conclusies tijdens de sessie. 

Le Bal & Citizenship through Images

Le Bal is in 2010 opgericht door de vermaarde Franse fotograaf en filmmaker Raymond Depardon en Diane Dufour, toenmalig directeur bij fotoagentschap Magnum Photos. Le Bal is gewijd aan beeld in de ruime zin des woords - waaronder fotografie, film, performance en publicaties. Een van de doelstellingen van Le Bal is om kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot achttien jaar visueel geletterd te maken. Anders gezegd, hen burgerschap te laten verwerven door het bekijken en analyseren van beelden over de actualiteit, de publieke ruimte en de media. ‘Citizenship through images’, noemt Diane Dufour dit.

Souvenir de Paris

Tijdens de werklunch in Le Bal deelden zo’n dertig afgevaardigden van Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen aan verschillende tafels hun ervaringen en uitdagingen met elkaar voor de korte en lange termijn. Naast Diane Dufour van Le Bal sprak Alexandra Baudelot (co-directeur Les Laboratoires d’Aubervilliers) met de Nederlandse missieleden over hun respectievelijke ervaringen bij Les Laboratoires d’Aubervilliers en Le Bal.

Kai van Hasselt (Noha, adviseur stedelijke en culturele strategie) en AFK-directeur Annabelle Birnie blikten met hun tafelgenoten terug op de persoonlijke hoogtepunten van de missie: Als de missie van Le Bal er één tot burgerschap door beelden is, wat waren dan de bij de aanwezigen beklijvende beelden van Parijs en Parijse instellingen?

De bijlage ‘Souvenir de Paris’ vormt een weerslag van de voornaamste thema’s en conclusies tijdens de sessie, waarin de ervaringen van de Franse collega’s centraal staan. Lees hier Souvenir de Paris.

Deze inspiratiesessie is tot stand gekomen voor de kunst- en cultuurmissie van Amsterdam naar Parijs. Doel van deze missie was om Parijs kennis te laten maken met de Amsterdamse kunst en cultuur en vice versa, én om nieuwe samenwerkingen tussen culturele instellingen te bevorderen. Met de missie is daarnaast aandacht gegeven aan de unieke culturele samenwerking tussen Amsterdam en Parijs in 2018-2019. Het bezoek was een initiatief van de Mairie de Paris en de gemeente Amsterdam, ondersteund door de Nederlandse ambassade in Parijs en in samenwerking met het ministerie van OCW.