Veelgestelde vragen Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

 • Beroepsmatig
 • Waarom wordt je beroepsmatigheid getoetst?
  Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans moet je een professionele beroeps-praktijk hebben als freelance danser of choreograaf. Dit wordt vastgesteld met de beroepsmatigheidstoets.
 • Moet je in het bezit zijn van een kunstvakdiploma?
  Het is niet vereist om een kunstvakdiploma te hebben. Wel moet kunnen worden vastgesteld dat je een professionele beroepspraktijk hebt.
 • Is er een leeftijdsgrens?
  Er is geen leeftijdsgrens.
 • Moet je een KvK inschrijving hebben?
  Als onderdeel van de beroepsmatigheidstoets moet worden geconstateerd dat je als freelancer actief bent. Het is hiervoor niet vereist om een KvK inschrijving te hebben, een kopie VAR-WUO of bewijs artiestenregeling-/gageverklaring volstaat ook.
 • Is de Nederlandse nationaliteit verplicht?
  De Nederlandse nationaliteit is niet verplicht. Wel moet jouw verblijfsvergunning geldig zijn gedurende de periode waarvoor je de stimuleringsregeling aanvraagt.
 • Is een gemengde beroepspraktijk toegestaan?
  Een gemengde beroepspraktijk is toegestaan.
 • Hoe vaak kan ik de beroepsmatigheidstoets indienen?
  Een positieve beroepsmatigheidstoets is vier jaar geldig. Met een positieve beoordeling hoef je dus niet op-nieuw een beroepsmatigheidstoets in te vullen om een aanvraag te kunnen doen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans.
 • Wat gebeurt er als mijn beroepsmatigheid negatief wordt getoetst?
  Bij een negatieve beroepsmatigheidstoets koppelt Cultuur+Ondernemen terug op welke punten je niet voldoende hebt gescoord. Wanneer je het hier niet mee eens bent dan kun je een uitgebreide toets aanvragen. Wanneer ook de uitgebreide toets negatief wordt beoordeeld, kun je vervolgens gedurende zes maanden geen nieuwe toets aanvragen, deze periode kun je gebruiken om je beroepspraktijk te verbeteren waarna je opnieuw een beroepsmatigheidstoets kunt indienen.
 • Moet een aanvraag voor een beroepsmatigheidstoets gekoppeld zijn aan een subsidieaanvraag voor de stimuleringsregeling?
  Nee, je kunt al een beroepsmatigheidstoets indienen als je voornemens bent om van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans gebruik te maken. Hier hoeft geen concrete subsidieaanvraag aan gekoppeld te zijn. Als je in bezit bent van een positieve beroepsmatigheidstoets, kan de aanvraag voor de stimuleringsregeling bovendien sneller worden afgehandeld.
 • Aanvraag
 • Voor wie is de stimuleringsregeling bedoeld? Moet je hiervoor in Amsterdam woonachtig zijn?
  De stimuleringsregeling is bestemd voor freelance dansprofessionals in Amsterdam. Je moet hiervoor een aantoonbare relatie hebben met de gemeente Amsterdam. Ofwel je beroepspraktijk is gevestigd binnen de gemeente Amsterdam, ofwel ben je woonachtig binnen de gemeente Amsterdam. Ook de huurruimtes moeten zich in de gemeente Amsterdam bevinden.
 • Welke informatie moet er in de huurovereenkomst(en) staan?
  In de huurovereenkomst moet de volgende informatie staan: adres ruimte(s), naam verhuurder, huurperiode(n) (welke data en welke dagdelen?), afmetingen van de betreffende ruimte(s), gebruik specificaties van ruimte(s) (bij gebruik van apparatuur/ technicus/ anders, nl), prijsafspraak. De huurovereenkomst mag ook een afspraak via e-mail zijn.
 • Kun je één aanvraag indienen voor het gebruik van verschillende dansruimtes?
  Ja, het is mogelijk om één aanvraag voor verschillende (studio- en repetitie)ruimtes in te dienen. De stimule-ringsregeling vergoedt de reële huurkosten voor deze ruimtes, met als maximum bedrag van € 3.000,-. Dit bedrag wordt na toekenning van de aanvraag 100% uitbetaald. Zie het antwoord bij vraag 12 voor de benodigde informatie in de huurovereenkomst(en).
 • Kan de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans ook worden ingezet voor de huur van opslagruimte voor decorstukken?
  Nee, het is niet mogelijk om de stimuleringsregeling te gebruiken voor opslagruimte. Het is specifiek bestemd voor een bijdrage in de huur van studio- en repetitieruimten door freelance dansprofessionals in Amsterdam.
 • Is het mogelijk om meerdere keren per jaar een aanvraag te doen?
  Per freelancer wordt maximaal eenmaal per (aanvraag)jaar een aanvraag gehonoreerd gedurende een periode van vier jaar. Een aanvraagjaar loopt van 15 oktober tot 15 oktober. Indien je een dansproject hebt waarbij je samenwerkt met andere freelance dansprofessionals, kan iedere samenwerkingspartner met een positieve beroepsmatigheidstoets een aanvraag indienen voor het betreffende project bij de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans.
 • Is het mogelijk om de stimuleringsregeling aan te vragen zonder dat er een huurovereenkomst is getekend?
  Bij de aanvraag moet je een huurovereenkomst uploaden waarin de informatie staat zoals beschreven bij antwoord 12 (zie hierboven). De huurovereenkomst mag ook een afspraak via e-mail zijn.
 • Kun je vanuit een dansgezelschap ook een aanvraag doen?
  Alleen freelance dansers en/of choreografen kunnen een aanvraag doen voor de stimuleringsregeling. Er kunnen geen aanvragen gedaan worden namens een dansgezelschap of verhurende partij. Indien je een dansproject hebt waarbij je samenwerkt met andere freelance dansprofessionals, kan iedere samenwerkingspartner met een positieve beroepsmatigheidstoets een aanvraag indienen voor het betreffende project bij de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans.
 • Wat zijn de aanvraag- en afhandeltermijnen van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans?
  Het hele jaar door kunnen aanvragen ingediend worden, er wordt maximaal één aanvraag toegekend per lopend jaar van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans, hierbij is de ingangsdatum van deze regeling leidend. Je ontvangt na twee weken de uitslag, na een toekenning wordt het bedrag 100% uitbetaald.
 • Hoeveel aanvragen worden er per jaar toegekend?
  Er is per jaar € 125.000,- beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Indien dit bedrag is verstrekt kunnen er geen aanvragen meer worden gehonoreerd in het betreffende jaar van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (hierbij is de ingangsdatum van deze regeling leidend).
 • Kun je als je een aanvraag voor de stimuleringsregeling doet ook nog bij het AFK aanvragen, of andersom?
  Ja, dat is mogelijk.
 • Is het mogelijk om de aanvraag te gebruiken voor het geven van (dans)les?
  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Kun je in bezwaar gaan tegen de uitslag van de subsidieaanvraag?
  Ja dat is mogelijk, bekijk de bezwaarprocedure.
 • Wanneer en hoe moet ik verantwoording afleggen over de eerder ontvangen subsidie?
  Verantwoording over de ontvangen subsidie hoef je pas af te leggen als je in de volgende subsidieronde weer een subsidie aanvraagt. Je moet bij deze volgende aanvraag met bewijsstukken aantonen dat je het eerder ontvangen bedrag daadwerkelijk hebt uitgegeven aan de huur van een ruimte zoals in de aanvraag is benoemd. Als bewijsstukken gelden: bankafschriften, ontvangstbewijzen (van verhuurder).
 • Ik heb niet het volledig ontvangen subsidiebedrag uitgegeven en wil toch aanvragen voor een volgende ronde, is dat mogelijk?
  Als je slechts een deel van het eerder ontvangen bedrag hebt uitgegeven of van slechts een deel kunt aantonen dat je het geld hebt besteed aan de huur van een ruimte, kun je niet voor een tweede keer aanvragen. In dit geval neem je contact op met de Theo van Adrichem (theo@cultuur-ondernemen.nl). Het niet uitgegeven bedrag dient dan teruggestort te worden op de rekening van Cultuur+Ondernemen. Pas als het niet uitgegeven bedrag door Cultuur+Ondernemen is ontvangen kun je een nieuwe aanvraag indienen.
 • Ik heb meer aan huur uitgegeven dan aan subsidie ontvangen, wat kan er met terugwerkende kracht worden verrekend?
  Dat is geen probleem maar je kunt geen aanvullende subsidie aanvragen voor het meer uitgegeven bedrag.
 • Ik heb een andere ruimte gehuurd dan in de aanvraag aangegeven, kan ik de subsidie daarvoor inzetten?
  Dat is op zich geen probleem. Op het aanvraagformulier voor de tweede ronde moet je aangeven aan welke verhuurder je welk bedrag aan huur hebt betaald. Dit moet weer overeenkomen met de betaalbewijzen die je meestuurt.