Platform Cultuurherstel gelanceerd

Afgelopen 25 juni lanceerde het AFK en de Amsterdamse Kunstraad Cultuurherstel. Een nieuw platform voor professioneel advies en financiële kennis voor kunstinstellingen in Noord-Holland; gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd. De lancering vond plaats bij het Frans Hals Museum in Haarlem – onder meer in aanwezigheid van Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam.  

Vanuit de Renaissancezaal van het Frans Hals Museum leidde moderator Jörgen Tjon a Fong een kort programma, dat werd geopend door Zita Pels als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Naast het uitspreken van haar waardering voor het initiatief dat in korte tijd van de grond kwam, benadrukte Pels het belang van samenwerking binnen de kunst en cultuur. Niet alleen op het organisatieniveau, maar ook - of vooral - op faciliterend niveau. De samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in een platform als Cultuurherstel is uniek en biedt kansen voor het versterken van de sector, zowel in de steden als de regio als geheel.

In een daaropvolgend vraaggesprek met Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam, kwam onder meer het belang van het samenbrengen van de financiële wereld en de culturele wereld naar voren: Dit initiatief gaat over verantwoordelijkheid nemen en de urgentie duidelijk maken van het gat dat corona heeft geslagen in de kunstsector. Het legt onder meer de kwetsbaarheid van de financiering bloot; dat er naast structurele subsidie ook andere middelen nodig zijn. Een platform als dit kan dat inzichtelijk maken.

Paul Stork (adjunct-directeur Frans Hals Museum), Laurien Saraber (directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst) en algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad Guikje Roethof, deelden in een kort panelgesprek hun invalshoeken op het versterken van de sector. Roethof haalt aan dat ten tijde van de eerste coronagolf Kunstraad-voorzitter Felix Rottenberg aanvankelijk een soort ‘Marshallplan cultuur’ wilde opzetten. Toen bleek dat de overheid de sector in ruime mate te hulp kwam, is dit denken richting advies en coaching gegaan: De grote kunstinstellingen hebben een eigen afdeling bedrijfsvoering, die redden zich vaak wel. Cultuurherstel richt zich in de eerste plaats op de middelgrote en kleine organisaties, die een goed advies kunnen gebruiken over hoe zij andere bronnen kunnen aanboren - naast subsidie.

AFK-directeur Laurien Saraber benadrukt dat Cultuurherstel kennis biedt op directieniveau. Gezien de eerder aangehaalde financiële kwetsbaarheid, denk aan het mislopen van publieksinkomsten tijdens de pandemie, wil je dit nieuwe instrument ook op dat niveau insteken. Saraber: Hoe een heel traject er precies uit gaat zien, is een avontuur dat we samen met de sector aangaan. We starten met een voorhoede-groep van Noord-Hollandse culturele organisaties die hiervoor open staan en ontwikkelen samen met hen de coaching- en adviescomponenten, die grotendeels op maat zullen zijn. Paul Stork, net gestart als adjunct-directeur bij het Frans Hals Museum, is zelf afkomstig uit de ondernemerswereld. Vanuit zijn eigen professionele achtergrond juicht hij het initiatief toe - ook al zal het voor culturele organisaties soms wennen zijn om andere typen inkomsten te ontdekken: Kunst en ondernemerschap zijn sterke vakgebieden, die elkaar veel te bieden hebben.

Meedoen? Bekijk de Cultuurherstel informatiepagina (of doe meteen de QuickScan voor culturele instellingen)